A Polgári Kisgazdák (KPE) elnökségének javaslatai: folytatni és megújulni

A Polgári Kisgazdák elnökségi ülést tartottak, amelyen értékelték az önkormányzati választás után kialakult politikai viszonyokat.

Megállapította az elnökség, hogy az önkormányzati települési eredmények annak függvényében mutattak kedvező, vagy kedvezőtlen eredményt, hogy a Fidesz-Szövetség szervezettsége, ezen belül a szövetségesek együttműködése milyen módon és mértékben volt jelen a választópolgárok számára.

 

Ahol az egység felmutatható volt és a szövetségesek közös politizálása nemcsak a kampányban, de két választás között is megtapasztalható volt a választók számára, ott születtek a kedvező eredmények.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a választókerületeken belül gyakrabban lenne szükség a szövetségben lévő szervezetek összehívására, a szükséges politikai viták lefolytatására.

Megállapította az elnökség azt is, hogy a központi iránymutatások kialakításánál, az irányok meghatározásánál vissza kellene térni ahhoz a gyakorlathoz, amely biztosította az egyes szervezetek vezetői közötti folyamatos egyeztetést. Közös álláspont ugyanis csak közös tanácskozásokon tud kialakulni.

Az elnökség megvizsgálta a Polgári Kisgazdák választókerületi szervezeteinek működését és felkérte az elnököt, hogy a választókerületek vezetőivel folytasson egyeztetést, és ahol az szükséges, hajtsa végre a változtatásokat.

Az elnökség kezdeményezi, hogy a Fidesz Frakción belül működő Kisgazda Parlamenti Csoport kezdeményezzen olyan törvényi változtatást, amely az illegális hulladéklerakást bűncselekménynek minősíti és büntetni rendeli.

A települések polgármesterei eszköztelenek a törvényszegőkkel szemben ezért szükséges az erőteljesebb büntetőjogi eszköz használata. Az egészségre és a környezetre egyaránt veszélyes illegális hulladék lerakókkal szemben a keményebb fellépés nem mellőzhető.

Megállapította az elnökség, hogy az ásott és fúrt kutak bejelentése, az ezzel kapcsolatos rendelkezések számos helyen és számos választópolgárnál elégedetlenséget, sőt felháborodást váltottak ki. A felmerülő költségek, az adminisztratív kötelezettségek, különösen a kistelepülésen élő, nehéz anyagi helyzetben lévő emberek számára teljesíthetetlennek látszanak. Meg kell találni az ésszerű és általánosan elfogadható megoldásokat. (TKB)