A Polgári Kisgazdák közgyűlésen vizsgálják meg a földbirtok politika alakítását

A KPE a közgyűlésen fontos kérdésekben várja tagjainak álláspontját.

Miként látják a földtörvény és a földforgalmi törvény eddigi hatását a földbirtok politikára, illetve szükségesnek tartják-e a hatályos törvények felülvizsgálatát és az eddigi tapasztalatok alapján a szükséges módosításokat.

Várjuk a választ arra is, hogy a kisgazda társadalom szerint kellő védelmet biztosítanak-e a jelenlegi törvények azoknak a földműveseknek, akik öt – ötven hektár, vagy az alatti területen gazdálkodnak?

Indokoltnak tartják-e a kisgazdák, hogy a nagybirtok működését üzemtörvénnyel szabályozzuk?

A szövetkezésnek milyen formáit tartják támogathatónak a kisgazdák?

Az elkövetkező években a várhatólag megváltozó Európai Uniós támogatási rendszer mellett új és eddig még nem ismert kihívások is jelentkezhetnek, aminek a magyar mezőgazdaságnak meg kell felelni. A legfontosabb az elkövetkező években, hogy a kormány, a törvényhozás folyamatosan figyelemmel kísérje és válaszokat adjon a felmerülő kihívásokra. (kpe)