A Polgári Kisgazdák is köszönik a Nagykőrösiek támogatását / Megalakult a nagykőrösi képviselő- testület: Két alpolgármestert, és három bizottsági elnököt választottak

A Polgári Kisgazdák örömmel és büszkeséggel gratulálnak Dr. Czira Szabolcs Polgármester Úrnak, korábbi kisgazda képviselőtársunknak és Nagy Balázsnak a választókerület Polgári Kisgazda vezetőjének Nagykőrös alpolgármesterének. (kpe)

Dr. Czira Szabolcs
Nagy Balázs

November 10-én ünnepélyes keretek közt került sor az Arany János Kulturális Központ színháztermében Nagykőrös Város Önkormányzatának alakuló ülésére. Dr Czira Szabolcs polgármester, valamint a képviselő- testület tagjai is letették esküjüket. Az önkormányzati választások eredményét Danóczi Levente, a Helyi Választási Bizottság képviselője ismertette.

A jelen lévő önkormányzati vezetők munkáját megáldotta Szabó Gábor református lelkészelnök és Hernádi László plébános, jó munkát kívánva mindezzel Nagykőrös Városának további fejlődéséért.

Dr Czira Szabolcs polgármester beszédében megköszönte a választók ismételt bizalmát, és arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy fejezzék be végre a gyűlölködést.

A képviselő- testület tagjai: Dr Czira Szabolcs polgármester, egyéni körzeteiket megnyerő képviselők: Dr Körtvélyesi Attila, Sohajda Márk, Molnár Dezső, Kovács Sándor, Szabóné Irházi Zsuzsanna, Sebestyénné Angyal Zsuzsanna, Nagy Balázs, listán bejutottak: Zágráb Nándor, László Ferenc és Kökény Gábor.

A rendezvényen ünnepi műsort adott az Arany János Református Gimnázium énekkara Ecsedi Péter karnagy vezetésével.

Az ünnepélyes megalakulást követően az ülés az emeleti díszteremben folytatódott, ahol az önkormányzat képviselő- testülete két alpolgármestert választott Dr Körtvélyesi Attila, és a társadalmi megbízatásban alpolgármesteri tisztséget kapott Nagy Balázs személyében. Dr Körtvélyesi Attila és Nagy Balázs kvalitásait Dr Czira Szabolcs polgármester méltatta, aki elmondta, hogy mindketten nagyon megérdemelten alkalmasak ezen pozíció betöltésére.

Ezek után sor került a bizottságok megalakulására is. A Szervezeti és Működési Szabályzatot módosította a testület. Ezek után nem négy, hanem három szakbizottságban folyik majd a döntéselőkészítő munka. Ennek megfelelően a következő bizottságok alakultak meg november 10-től:

Emberi Erőforrások Bizottság: 11 fő , Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság: 9 fő,  Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság: 9 fő

A bizottságok élére Dr Czira Szabolcs javaslatának megfelelően elnököket választott a képviselő- testület. Az  Emberi Erőforrások Bizottság elnöke Szabóné Irházi Zsuzsanna, a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke Sohajda Márk, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke Molnár Dezső lett. Az ülésen megválasztották a bizottságok tagjait is, akik szintén letették az esküt.

Forrás: nagykoros.hu, Lőrinczy Veronika