A példaértékű ökológiai jellegű másodvetés, hogy ne bukja el a támogatást!

Fotó: magyarmezogazdasag.hu

Az úgy nevezett  zöldítés bevezetése az elmúlt három évben – a hatékonyan és eredményesen  gazdálkodóktól – megkövetelte a folyamatos tájékozódást és ismeretszerzést.  A Polgári Kisgazdák ebben a tájékozódási folyamatban eddig is és ezután is segítik a gazdákat, gazdálkodókat, mert szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik az Európai Unióban meghozott döntéseket és a szabályozás változásait. Honlapunkon, hírlevelünkben ezekről rendszeresen tájékoztatást adunk olvasóinknak.

Kékesi Márton, KPE elnökségi tag

A gabonák és repce aratása után fontos az ökológiai jelentőségű másodvetés helyes elvégzése. A gazdálkodó bármelyik, a MePAR-ban támogatható területként nyilvántartott tábláján megvalósíthatja ezt a másodvetés típust. Anyagunkban megtudhatja, hogyan és mit csináljon ahhoz, hogy a zöldítés keretében megkapja az utána járó támogatást.

Az ökológiai jelentőségű másodvetés (EFA másodvetés) egy, a Zöldítés gyakorlatában meghatározott fogalom. A gazdálkodó ezt a másodvetés típust bármelyik, a MePAR-ban támogatható területként nyilvántartott tábláján megvalósíthatja. A témát a Gazdahely szakcikke foglalta össze, ezt szemléztük.

Ezek a fő szabályok az ökológiai jelentőségű másodvetés (EFA másodvetés) esetében:
  • EFA másodvetés minimum 2 faj keverékéből álló zöldtrágya vagy téli takarónövény lehet.
  • Az egységes kérelem beadásakor már a tervezett vetés időpontját, helyét és méretét jelölnie kellett. A tényleges vetés után 15 nappal be kell jelenteni a kérelem felületén.
  • Nem számít 1:1-ben ökológiai jelentőségű területnek (EFA-nak). A parlagon hagyott területtel ellentétben az ökológiai jelentőségű másodvetés csak 0,3-as szorzóval súlyozott. Eszerint 10 hektár másodvetés csak 3 hektár EFA-nak minősül. (Fontos, hogy az összes támogatott terület 5 százaléka kell, hogy EFA terület legyen)

Az EFA másodvetést legkésőbb október 1-ig el kell vetni.

  • Minimum 60 napig jelen kell lennie a földterületen. (Nem tárcsázható be előbb. Szigorú a kontroll: akár a bejelentett tényleges vetés időpontja után az 59. napon is ellenőrizhetik. Ha akkor friss szántást találnak a területen, nincs támogatás.)
  • Ezeken a parcellákon a vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata, beleértve a csávázószereket is. (Nem vethet tehát EFA másodvetésként csávázott vetőmagot.)
  • Nem csupán a vetést, hanem a beforgatást is be kell jelenteni a kérelem felületén, szintén 15 napon belül.

Ezeken kívül fontos tudnivaló, hogy nem kötelező minősített, fémzárolt vetőmagot használni.

Az sem baj, ha nem a kérelem beadásakor megadott táblában kerül ténylegesen elvetésre a zöldtrágya. A tényleges vetés az eredeti tervezettől eltérő helyen is megvalósulhat, de figyelembe kell venni, hogy annak nagysága ugyan csökkenhet (az 5 százalék EFA határig), azonban nem növekedhet. Ha az egységes kérelemben bejelentetthez képest nagyobb mértékű másodvetés valósul meg, úgy azon EFA másodvetésként csak az eredeti nagyságú területet szabad bejelenteni, a többlet másodvetést külön táblaként, hagyományos másodvetésként kell bejelenteni – írja a Gazdahely.

A növényvédő szer tilalomra vonatkozólag a beadáskor nyilatkozni kellett, hogy betartja a gazdálkodó. Ennek tényét pedig a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló ide vonatkozó lapjainak szakszerű vezetésével igazolhatja. Így a GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben érintett, a GN17 és GN18 betétlapjait kell bemutatni az ellenőröknek. Fontos, hogy a gazdálkodási naplót 5 évig meg kell őrizni!

Az ökológiai jelentőségű másodvetés (EFA másodvetés) esetében elszámolható fajok listája:

lóbab, szegletes lednek, takarmánybükköny, hajdina, facélia, alexandriai here, cirok, kerti zsázsa, fehérvirágú csillagfürt, sárga virágú csillagfürt, kék virágú csillagfürt, édes csillagfürt, somkóró, perzsahere, vöröshere, fehérhere, korcshere, szöszös bükköny, bíborhere, olaszperje, olajretek, fehér mustár, takarmányrepce, zöld rozs (beszántás kalászolás előtt), sziki kender, négermag, abesszin vagy etiópiai mustár, fekete zab, pannonbükköny, len, takarmánybaltacim, meliorációs retek.

(magro.hu)