A pedagóguskar elnöke és szakmai szervezetek szerint az új NAT nem csökkentette a tananyagot

MTI, Fotó: Ujvári Sándor

„Mindenképpen előrelépés, hogy a végleges NAT bevezetésében már szerepelnek olyan alapelvek, amik sürgetik az elmozdulást az aktívabb tanulás irányába” – nyilatkozta a 444-nek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. Ugyanakkor a tantárgyakra lebontott alaptanterven már szerinte is az látható, hogy az alaptanterv kidolgozói néhány kivétellel nem végezték el a tantárgyakon azt a tananyag-csökkentést, ami az aktív tanulásra építő, újfajta pedagógiai munkához feltétlenül szükséges lenne.

Arató László, a Magyartanárok Egyesülete elnöke az ATV Start adásában kijelentette, a NAT magyartanítást érintő része „dilettáns munka és merénylet a gyerekek, a tanárok, és valahol a nemzeti kultúra ellen”. Fő problémának értékelte, hogy bár az órák száma csökken, a tananyagé ezzel párhuzamosan nő, aminek eredménye szerinte az lesz, hogy nem lesz idő arra, hogy gondolkodásra neveljenek vagy arra, hogy megszerettessék az olvasást a gyerekekkel. A Pedagógusok Demokratikus szakszervezete (PDSZ) akciót indított a NAT ellen, melyhez a Momentum, valamint Szolidaritás mellett pszichológusok is csatlakoztak – közli a Mandiner. Az akcióban a közösségi médiánban #nonat hashtaggal tiltakoznak a szervezet tagjai az ellen például, hogy Wass Albert be-, míg Kertész Imre kikerült a kötelező olvasmányok körébe. A hvg.hu szerint az új NAT ellen Facebookon egy másik tiltakozó akció is megjelent. „Hol a fejlődéslélektan?”, „Nem tanítok fasiszta írót”, „Kevesebb óra + több tananyag – gondolkodás = NAT 2020” – ehhez hasonló feliratokat tartanak maguk elé pedagógusok.

Egyetért a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete (KMKE) a módosított Nemzeti alaptantervvel (NAT), mert az szerintük minőségi és érdemi javulást hozhat a magyar nyelv és irodalom tanításában. A KMKE kedvező változásnak tartja, hogy a NAT-ba bekerültek a legjelentősebb, határon túl keletkezett irodalmi alkotások is. Kiemelt jelentőségű tény szerintük az is, hogy évtizedek után újra van magyar műveltségsztenderd, amely szakítást jelent a régi, „világnézetileg egyoldalú és elfogult, még a szocializmusban kialakult torz és csonka kánon tanításával”.

„Mint a kortárs magyar irodalom alkotóit tömörítő szervezet tagjai, megdöbbenéssel olvastuk, hogy a jövő nemzedékek irodalmi ízlését, érzékenységét és műveltségét megalapozó tantervben nem kaptak helyet sem élő, sem a közelmúltban elhunyt, a magyar irodalom hazai és nemzetközi elismertetésében kiemelkedő szerepet játszó írók. Nem kapott benne helyet az egyetlen Nobel-díjas magyar író, Kertész Imre” – írja a Szépírók Társasága közleményében. Kifogásolták egyúttal, hogy a NAT „nem vesz tudomást a nemzet felének irodalmi teljesítményéről”, a női szerzőkről: az egész magyar és világirodalmat mindössze Szabó Magda és Szapphó képviseli.

Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett független országgyűlési képviselő NAT miatt. Úgy véli: nincs elég felkészülési az átállásra, ugyanis már szeptembertől hatályba lép az új NAT, és ez lehetetlenné teszi, hogy a kerettantervek és a tankönyvek időben, kellő szakmaisággal elkészüljenek, és elegendő idő legyen a tanárok felkészülésére. Ezen felül meglátása szerint az új NAT „ideológiai tartalmában és a tananyag mennyiségét tekintve is veszélyezteti a gyermekek megfelelő szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát”. MTI, HVG.HU, MANDINER.HU, 444.HU, HVG.HU, ATV.HU, INDEX.HU