A november 13. és november 19. közötti agrárgazdálkodást érintő jogszabályváltozások

Fotó: Bach Máté

A 46. heti összefoglalónkat itt olvashatja:

Magyar Közlöny 160. (2023.11.13.) szám

Agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartamaz.


Magyar Közlöny 161. (2023.11.15.) szám

1. Az agrárminiszter 60/2023. (XI. 15.) AM rendelete a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás- és értékesítés higiéniai feltételeiről

Kihirdetés napja: 2023.11.15.
Hatályba lépés napja: 2023.11.23.

Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) egyes rendelkezései rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára, megengedve, hogy bizonyos területeket nemzeti szinten szabályozzanak.

A rendelet célja, hogy az uniós jog által biztosított lehetőség alapján meghatározza az uniós jogtól eltérő rendelkezéseket.

A rendeletben foglalt feltételek betartásával a természetes személyek mellett a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára is lehetőség nyílik a kistermelői tevékenység ellátására, így többek között a gazdasági társaságok és a védett foglalkoztatást nyújtó akkreditált munkáltatók vagy fejlesztő foglalkoztatást biztosító szociális szolgáltatók is végezhetnek kistermelői tevékenységet.

Tekintettel arra, hogy a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény a korábbi őstermelői tevékenységi kört kibővítette a kiegészítő őstermelői tevékenységek körével, valamint figyelemmel a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésére, megnövekedett kereslet várható a kistermelők által előállított termékek iránt.

Az élelmiszerbiztonsági szempontokat és a rugalmassági rendelet nyújtotta lehetőségeket szem előtt tartva két kategória került kialakításra. Az élelmiszer-biztonság és a kiváló minőség, valamint az uniós rendelkezéseknek történő megfelelés garantálása érdekében a II., megemelt termékmennyiséget tartalmazó kategóriához bővített higiéniai követelmények tartoznak.

Az európai uniós jogi szabályozás értelmében az élelmiszer-vállalkozóknak be kell tartaniuk az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK bizottsági rendeletben foglalt mikrobiológiai vizsgálati kritériumokat. A rendeletben szereplő kritériumok és mintavételi gyakoriságok azonban nagyon nagy anyagi terhet jelentenének a kistermelők számára, így az európai uniós rugalmassági rendelkezések adta lehetőséget kihasználva a II. kategóriába tartozó kistermelők számára könnyített, egyszerűsített mikrobiológiai vizsgálati paraméterek kerültek kidolgozásra.

A 852/2004/EK rendelet 5. cikke értelmében az élelmiszer-vállalkozók a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárást vagy eljárásokat vezetnek be, alkalmaznak és tartanak fenn. A rugalmassági rendelkezések értelmében azonban a tagállamoknak lehetőségük van egyszerűsített HACCP rendszer előírására, amely lehetőséggel a rendelet is él.

A rendelettel az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszerelőállításának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló korábbi előírások kibővítésre kerülnek a 853/2004/EK rendelet módosításával biztosított, adományozás céljából, kiskereskedelemben történő friss hús lefagyasztására vonatkozó rendelkezésekkel, valamint a vadhús feldolgozásának és a vadhúsból származó húskészítmény készítésének lehetőségével. Korábban kiskereskedelmi egység (hentesüzlet) nem vehetett át és dolgozhatott fel friss vadhúst, kizárólag csak fagyasztott vadhúst vásárolhatott és értékesíthetett. Az új rendelet lehetővé teszi a friss vadhús átvételét és az abból történő húskészítmény (pl. szarvaskolbász) előállítását.

Az utóbbi években megnövekedett igény jelentkezett a kiskapacitású vágóhidak létesítésére, melyre vonatkozó hatályos hazai jogszabály nem áll rendelkezésre. A rendelet meghatározza a kiskapacitású vágóhidak működésének részletes szabályait. A kiskapacitású vágóhidak is engedélyköteles létesítmények, azonban a 853/2004/EK rendelet lehetőséget biztosít a mellékletektől való eltérésre és ezáltal az egyszerűsített működésre.

A rendeletet a vadászatra jogosult azon tevékenységére kell alkalmazni, amely során a saját vadászterületén elejtett vadat értékesíti a végső fogyasztónak, a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari létesítménynek. Amennyiben a vadászatra jogosult nemcsak a saját vadászterületén elejtett vadat kívánja értékesíteni, a tevékenységnek és a vad tárolására szolgáló vadbegyűjtő helynek meg kell felelnie az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Amennyiben a vadászatra jogosult a saját vadászterületén elejtett vadat saját fogyasztásra használja fel, nem szükséges a rendelet szerinti vadbegyűjtő helyet üzemeltetnie. Az Európai Unió területén elterjedtek a mobil vadfeldolgozó létesítmények, melyekben a vadászatra jogosultak a vadak hűtve tárolását és kis mennyiségű vad feldarabolását végezhetik. A mobil vadfeldolgozó létesítmények nem tartoznak a 853/2004/EK rendelet hatálya alá, azonban működésük során a 852/2004/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. Az uniós rendeletek értelmében a vadászatra jogosult csak elejtett vadat, illetve friss vadhúst hozhat forgalomba, azonban saját fogyasztásra készíthet húskészítményt is.


Magyar Közlöny 162. (2023.11.17.) szám

Agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartamaz.


Magyar Közlöny 163. (2023.11.17.) szám

Agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartamaz.

Budapest, 2023. november 23.

Forrás: OTPagrar.hu

https://www.otpagrar.hu/Hirek/Reszletek?id=106582