A Nemzeti Állatvédelmi Tanács létrehozása

A kép forrása: kutyabarathelyek.hu

A Kormány 2021. év márciusában meghozott határozata javaslattevő, véleményező és tanácsadó jogkörrel hozta létre a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot az állatvédelemmel, az állatok jólétével összefüggő kérdések és az ehhez kapcsolódó témák társadalmi, tudományos,szakmai   összehangolására.

A Tanács feladatait az állatvédelemtől a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséig kilenc pontban határozták meg.

A Tanács az elnökön, társelnökön és titkáron felül 11 tagból áll.

A Tanács Elnökét a miniszter,a társelnököt miniszteri biztos jelöli ki,a titkárt a miniszter a minisztériumi állományból választja.

Több országos szervezet képviselője – felkérésre – tanácskozási joggal vehet részt az üléseken.

A tagok megbízatása öt évre szól.

A Tanács évente két ülést köteles tartani, míg alakuló ülését 2021. április 15-ig kell összehívni.

Az elmúlt években több olyan – sokszor a társadalom széles rétegeit is mélyen érintő – állatokkal kapcsolatos téma merült fel, amely miatt/is/ a Polgári Kisgazdák fontosnak tartják és üdvözlik az állatvédelemmel foglalkozó önálló szerv létrehozását.

Dr. Bakos Zoltán