A múltról és jövőről tanácskozott a Polgári Kisgazdák (KPE) országos elnöksége

Az elnökség értékelte a Fidesz-szövetségben töltött elmúlt két évtizedet. Nagy figyelmet fordított arra a tíz évre, amelyet a Fidesz szövetségeseivel együtt kormányzati pozícióban teljesített.

A Fidesz kormányzás 10 éve Magyarország életében alapvető változásokat hozott. Megújult alkotmányos rendszerünk, az demokratikusabb és egyben hatékonyabb lett.

Az ország nagyra értékeli, hogy a társadalmi haladás, az életminőségünk minden magyar ember számára megtapasztalható. A magyar gazdaság válságos időben is működőképesnek bizonyult, jól teljesít.

A KPE a szövetségi rendszeren belül, a parlamentben és önkormányzatokban képviselte és a jövőben is képviselni kívánja a kistelepülések, az agrárium, és általában a kisemberek érdekeit. Fontosnak tartjuk, hogy a Fidesz-Szövetségen belül a kisgazda értékek a 2022-es választást követően is parlamenti képviselet kapjanak.

Különösen képviselni kívánjuk a kis- és középbirtokosok érdekeit, általában azok érdekeit, akik a törvény szerint jutottak a rendszerváltást követően történelmi, családi jussukhoz. Szükségesnek tartjuk a földmívelés oktatásának bevezetését, a tulajdonon alapuló önkéntes szövetkezés támogatását. A valódi őstermelők a piaci ellátásunk állandó résztvevői fennmaradásukra mindannyiunknak szüksége van.

A KPE elnöksége határozottan úgy véli, hogy a falugazdász hálózat az egyre bonyolultabb adminisztratív kötelezettségek mellett jelenleg pótolhatatlan.

A KPE szervezeti rendszerén belül minden szinten egyszerre tartja kívánatosnak a folyamatosságot és a megújulást.

Az elnökség felkérte Elnökét, Dr. Turi-Kovács Bélát, hogy politikai szervezetünket képviselje az eddigieknek megfelelő hatékonysággal a Fidesszel folytatott minden szükséges tárgyaláson.

Gondoskodjon az Elnök arról, hogy a KPE felkészüljön a 2022. évben esedékes országgyűlési képviselő választásra.

A KPE elnöksége változatlanul a következő választáson is a siker zálogának tekinti a Fidesz-Szövetség megmaradását, az egység megtartását.

TKB