A mezőgazdasági őstermelők adózásának 2019-es szabályai

Fotós: Bach Máté

A Polgári kisgazdák arra kérik a tagtársaikat, hogy amennyiben gondjuk van az adózással, kapcsolatos adminisztrációval, keressék fel a területileg illetékes NAV-ügyfélszolgálatot, illetve írják meg az adózással kapcsolatos gondjaikat a Honlapunkhoz, a sandor. paal@parlament.hu elektronikus levelezési címre. (KPE)

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számában jelent meg az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási külön-adóról szóló 2018. évi XLI. (41.) törvény, mely az őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyek adózását is érinti.

Az egyik új szabály a mezőgazdasági kistermelő, őstermelő nyilatkozattételét érinti. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottaknak kifizetett bér nem tekinthető olyan kiadásnak, amely a tételes költségelszámolást választó kistermelők esetében a nemleges nyilatkozattételnél figyelembe vehető lenne, mivel a hatályos rendelkezés szerint csak számlával lehet a bevétel 20 százalékát igazolni, a munkabérről pedig számla nem állítható ki.

A 2019. január elsejétől bevezetésre kerülő módosítás azzal jár, hogy kiegészül a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelő nemleges nyilatkozattételével kapcsolatos rendelkezés azzal, hogy nyilatkozat tehető akkor is, ha a kistermelő a felmerült kiadásról nem számlával, hanem más bizonylattal rendelkezik, írja a most hatályos, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 78/A § (4) bekezdése.

Változott továbbá a kistermelői, őstermelői költségek igazolása is. A hatályos, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 22. § (6) bekezdése szerint a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő az e tevékenységéből származó – a 21. § rendelkezései szerint csökkentett – bevételéből, e bevétel 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül számolhatja el, az igazolt költségein felül.

A 2019. január elsejétől bevezetett módosítás a felmerült költség igazolására alkalmas bizonylatként nevezi meg a számla mellett az egyéb bizonylatot is. Ez utóbbinak minősül például a kistermelő által foglalkoztatott munkavállaló részére kifizetett bérről szóló bizonylat, vagy magánszemélytől adásvétel útján vásárolt tárgyi eszköz beszerzési ára, írja a most hatályos, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 22. § (6) bekezdése. (Forrás: adozona.hu/magro.hu)