A megmaradás legfontosabb záloga a termőföld

Fotó: Fekete István

A Polgári Kisgazdák egyetértenek azzal, hogy a magyar falvak megtartásának, a nemzet jövőjének egyik legfontosabb és biztos alapja a termőföld megtartása. A nagy kérdés az, hogy kinek tartjuk meg magyar földet. A külföldieket már sikeresen igyekszünk távol tartani a nagybirtok megszerzésétől, kevésbé látszik ez sikeresnek a magyar nagybirtokosok esetében. A törvényeken igazítani kell, nem lehet tovább halogatni az üzemtörvényt, a szövetkezésről, a társas gazdálkodásról szóló törvények elfogadását. Legalább ilyen fontos, hogy a meglévő törvényeinket betartassuk. Ha a törvényeink betartásáról gondoskodunk, akkor nem fordulhatna elő, hogy családi gazdaságnak mondott több ezer hektáros birtokok alakulhatnának ki. Fel kell készülni arra, hogy az Európai Uniós agrár támogatások nemcsak csökkennek, de olyan erős baráti konkurencia is lesz, amelyik a támogatások döntő részére tart igényt. (kpe)

Egyes térség- és gazdaságfejlesztési programokon keresztül közvetlenül is támogatjuk a külhoni magyar családokat – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Kárpát EXPOrt elnevezésű Kárpát-medencei Gazdasági Konferencián és Kiállításon.

A miniszter előadásában elmondta, az agrártárca feladata, hogy megóvja és védje a Kárpát-medence értékeit, néphagyományait, műveltségét, épített és szellemi örökségét. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a célkitűzések megvalósításában kitűnő szolgálatot tesz az agrárium, mivel a föld helyben van, a különböző szakmai és pénzügyi támogatások révén jó értelemben véve „röghöz köti” a gazdálkodót.

Hozzátette: az agrártárca folyamatosan tartja a kapcsolatot a bővülő létszámú civil szervezetekkel, melyek ellátják több tízezer külhoni magyar gazdálkodó érdekképviseletét, és amely az agrárium teljes területét átfogóan naprakész információáramlást tesz lehetővé tagjai között. Hangsúlyozta: felkaroltuk a helyi termelőket, különböző kiállításokon, vásárokon segítjük őket termékeik bemutatásában is.

Nagy István elmondta, hogy idén a Közép-Kelet-Európai Kezdeményezés a Tudásalapú Agrárgazdaságért, Akvakultúráért, Erdészetért a Biomassza Gazdaságban (BIOEAST) újabb diplomáciai sikert ért el. Egy májusi közös V4+ nyilatkozat elfogadásával, és az országok erőforrásainak összehangolása érdekében már öt konkrét tematika mentén megkezdődött a makro-régiós szintű kutatási és innovációs munkacsoportok felállítása.

Ezek az erdészet, az édesvíz, az élelmiszer rendszerek, a bioenergia és a hozzáadott értékű bio-alapú termékek, valamint az agrárökológia – emelte ki a miniszter. A tárcavezető kifejtette: célunk, hogy az EU-s H2020 és Horizon Europe programokat ne csak Nyugat-Európa tudja végrehajtani, hanem Közép-Kelet-Európa és ezen belül a Kárpát-medence is haszonélvezője legyen a közösségi forrásoknak.

(AM Sajtóiroda, kormany.hu)