A magyar vidék, a gazdálkodók társadalma érti, hogy az Európai Uniós képviseletet a Fidesz-Szövetségre kell bízni.

A fórumot Győrasszonyfa polgármestere, a KPE Győr-Moson-Sopron megyei elnöke Valiczkó Mihály nyitotta meg, köszöntötte Kara Ákos Államtitkár Urat, Turi-Kovács Bélát a KPE Elnökét és a megjelenteket.

Megköszönte, hogy ilyen szép számmal jöttek el környékbeli polgármesterek, külön köszöntötte a határon túlról, Felbár községből érkezett Bodó Sándor polgármestert és plébánosát.

 

 

 

Kara Ákos államtitkár, a választókerület országgyűlési képviselője részletes politikai helyzetismertetést adott és ezen belül értékelte a választókerületében az elmúlt években elért eredményeket. Kiemelte, hogy a FIDESZ-KDNP jelöltek valamennyi szövetséges közös képviselő jelöltjei, így a kisgazdáké, a Magoszé is.

Arra kérte a szép számmal megjelent támogatókat, hogy vegyenek aktívan részt a választási kampányban.

 

 

 

 

Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a KPE Elnöke felszólalásában ismertette a mezőgazdaságban 8 év alatt elért eredményeket, külön kihangsúlyozta, hogy ma 70 ezerrel többen dolgoznak az agráriumban, mint 2010. előtt. A mezőgazdaság kibocsájtása évről-évre nő, köszönhetően a támogatásoknak is növekednek a beruházások, a mezőgazdaság egyre korszerűbb termelésre képes.

  Mindez nem feledteti, hogy számos olyan feladatunk maradt, amelyet a következő években, vagy akár évtizedekben kell megoldani.

Gondoskodni kell arról, hogy az elöregedő gazdatársadalom egyre több fiatal gazdát fogadjon be. Kiemelte, hogy jó dolog, ha a fiatal gazdák egy része a most is gazdálkodók családjából kerül ki, de nyitni kell a kaput a falvak fiatalsága előtt azért, mert ez egyben a falvak megmaradását is jelentheti.

Törvényhozási feladatok vannak, amelyek nem lesznek egyszerűek:

felül kell vizsgálni a földtörvényt, a földforgalmi törvényt, új üzemtörvény kell és főként a szövetkezést a mezőgazdaság igényeinek megfelelően úgy kell szabályozni, hogy az vonzó legyen mind a családi gazdaságoknak, mind a társas gazdaságoknak.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás tényként kezelhető. Elsősorban azonban nem az okok felderítésével szükséges foglalkozni, hanem a várható károk enyhítésével. Azt is kiemelte, hogy kevesen beszélnek arról, hogy Magyarország földrajzi fekvésénél fogva akár haszonélvezője is lehet az éghajlat változásnak, ha arra kellőképen felkészülünk.

Bármilyen nézetet valljunk az éghajlatváltozásról, a Magyarországon átfolyó természetes vizek visszatartása és tárolása múlhatatlanul szükséges.

Mint mondta: a mezőgazdaság támogatása az egész Európai Unió érdeke. Csak akkor lehet fenntartani a jelenlegi árszínvonalon az élelmiszerek forgalmát, ha a mezőgazdaság hozzájut a megfelelő forrásokhoz. Magyarországnak erős szövetségesei vannak, akik az agrártámogatás fenntartását maguk is kívánják.

Külön kiemelte, hogy az Európai Uniós választás elsősorban arról szól, hogy megőrizzük keresztény kultúránkat, hagyományainkat, és mindenekelőtt magyarságunkat. A bevándorlás Magyarország számára semmire nem lehet megoldás, a migráció tönkre tenné nemzeti önazonosságunkat előbb, vagy utóbb másodrendű állampolgárok lennénk a saját hazánkban.

Május 26-án valóban arról döntünk, hogy milyen Európát és Magyarországot akarunk, bevándorlót, vagy bevándorlás menteset. (kpe.hu)