A Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának tárlata az Isten, haza, család hármas egység köré szerveződik / Életgazdagság címmel nyílik kiállítás a Pesti Vigadóban

Fotó Magyar Nemzet

Volt idő, amikor parlamenti felszólalásomnál a ház mindkét oldalán jó esetben megmosolyogtak, máskor kacarásztak, ha a kisgazda hitvallást Isten, Haza, Család úgy hangzott el, mint iránymutatás a nemzetnek. Talán az élet igazol bennünket kisgazdákat, mert a világ jobbik fele ma egyre inkább a mi hitvallásunk fogadja el iránymutatónak.

A küzdelmünk nem volt hiábavaló!

TKB

Az Életgazdagság címadó gondolat Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt.

Az Isten, haza, család hármas egységnek megfelelően három jól elkülönülő térben, magyar hagyományban gyökerező alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők holnaptól a Pesti Vigadóban.

A kiállítók közt az MMA népművészeti tagozatának akadémikusai, köztestületi tagjai, ösztöndíjasai, illetve az akadémikusok által javasolt kiemelkedő alkotók, köztük a népművészet mesterei és ifjú mesterei, valamint népi iparművészek szerepelnek.

A tárgyalkotó népművészet minden területéről érkeztek alkotások: babakészítők, bőrművesek, bútorfestők, csipkekészítők, csuhéfonók, ékszerkészítők, fafaragók, fazekasok, gyöngyfűzők, hangszerkészítők, harangöntők, hímzők, keramikusok, kosárkötők, kovácsok, lószőrékszer-készítők, nemezkészítők, szövők, valamint tojásírók és viseletkészítők tárgyai láthatók.

A kiállítás tematikus egységei közül az első egységben – Istenem, Istenem, szerelmes Istenem címmel – az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kaptak helyet. Jellemzően szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.
 

A Hazám, hazám, csendes hazám című tematikus egységben a magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások kaptak helyet, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák, pásztortárgyak, viseletek.
 

A harmadik egységben,  mely a Rózsám, rózsám, édes rózsám címet viseli, a legnagyobb teret a legkisebb közösség, a család, az egyéni élet kapja a kiállításban. Itt láthatók az emberélet fordulóihoz: a születéshez, gyermekkorhoz, szerelemhez, párválasztáshoz, a családi élethez és a halotti szokásrendhez kötődő tárgyak.

A kiállítás vezető kurátora Vetró Mihály, az MMA levelező tagja, a társkurátorok Gosztonyi Zoltán és Kovács László, az MMA köztestületi tagjai.

A nyitvatartás ideje alatt a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok, az adventi időszakban az ünnepre hangoló előadások várják a látogatókat.
A tárlat kísérőrendezvényeként december 8-án Nemzedékről nemzedékre címmel tartanak népművészeti szakmai tanácskozást, amelyen átadják az MMA népművészeti tagozata 2022. évi elismerő okleveleit. December 16-án Betlehem, Betlehem címmel adventi ünnepi koncertet szerveznek.
 

A Pesti Vigadó épülete 2022. december 19-étől ideiglenesen bezár. 2023. január végén a kiállító művészek által felajánlott alkotásokat jótékonysági árverésen értékesítik, a bevételből a kárpátaljai fiatalok kézművesoktatását támogatják.

Forrás: Magyar Nemzet

https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/11/eletgazdagsag-cimmel-nyilik-kiallitas-a-pesti-vigadoban