A magánélet védelme

A kép forrása: ugyved.network.hu

A Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv, az információd önrendelkezésről szóló törvény és egyéb külön törvények is tartalmazzák a magánélethez való jog védelmének szabályait.

A Kormány által benyújtott új törvényjavaslat mindezeket fenntartva és nem érintve fogalmazza meg a magánélethez való jogot, mely minden embert, így a közéleti szereplőket is megilleti. Ennek korlátozása csak a feltétlenül szükséges mértékben, a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásával korlátozható. Megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz lehet fordulni. A közéleti szereplőkön kívül külön is kiemelésre kerültek a családok és a gyermekek jogai, hiszen mindenkinek joga van az otthon nyugalmához. A zaklatás hagyományos formáin kívül az internetes zaklatás formáival szemben is védelmet kívánnak nyújtani.

A Polgári Kisgazdák hosszú működésük során sajnos számtalanszor tapasztalták az egyéneket és a családokat érő jogtalan és alaptalan támadások számos formáját. Most amikor a Kormány meghirdette a Családok Évét bízzunk abban, hogy ez az új jogszabály is elősegíti majd a nyugodtabb és kiszámíthatóbb társadalmi légkört. (Dr. Bakos Zoltán)