A lakhatás biztosítását könnyítő új intézkedések

A kép forrása: polgarportal.hu

Szinte szerényen bújuk meg a sok új jogszabály között a kormány július végén meghozott rendelete, melynek elég hosszú címe van:

„a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.”

Az új jogszabály célja, hogy megkönnyítse azon eljárások lebonyolítását, amikor még mindig a korábbi hitelfelvétel kapcsán elnehezült élethelyzetben lévőkről van szó.

A gyámhatóság pl. nem csupán a közvetlen jogosult – legtöbbször gyám, szülő, gondnok- kérelmére jár el, hanem a lebonyolítást végző szerv megkeresésére is.

Egyszerűbbé és olcsóbbá teszi z eljárást, hogy a jogosult visszavásárlása esetén a jövőben nem lesz szükség az energetikai tanúsítvány beszerzésére.

Ha a visszavásárlásra jogosult él ezen jogával,úgy  hatmillió forintig otthonteremtési kamattámogatásra jogosult,ami  jelentősen megkönnyíti  a jogviszony rendezését..

Megüresedett vagy tartalék lakóingatlan értékesítése a jövőben csak elektronikus árverés útján történhet, így is biztosítva az eljárás tisztaságát. .Az első forduló eredménytelensége esetén az eredeti összeg 70, Budapesten 50 %-át lehet csak a következő eljárásban érvényesíteni. Ha így sem kelne el az ingatlan, úgy azt a helyi önkormányzat tulajdonába kell adni ingyenesen,és  ott gondoskodnak a további megfelelő hasznosításról.

Reménykedem, hogy egyre kevesebbeket érintenek az új intézkedések, de a Polgári Kisgazdák minden olyan  lépést üdvözölnek, amikor a nehéz helyzetben lévő állampolgárok életviszonyainak javítása a cél.

Dr. Bakos Zoltán