A KPE – Polgári Kisgazdák közgyűlést tartottak,

megkezdték a felkészülést a 2019. évi EU és önkormányzati választásokra.

Turi-Kovács Béla a Polgári Kisgazdák elnöke beszámolójában többek között a következőket mondta el:

Az Elnök rámutatott, hogy a világban, és így Európában olyan gazdasági és társadalmi változások indultak meg, amelyek a jelenlegi piacgazdaság lényegét érintik. A társadalomban kialakult súlyos ellentmondások, a gazdagok és a szegények között egyre növekvő különbség, az invázió szerű bevándorlás olyan folyamatokat indított el, amelyek Európa jövőjét teszik kétségessé.

Európa keresi a válaszokat és két út látszik formálódni:

Széles körű integráció, amelynek során az egyes országok szuverenitásuk jelentős részét a közösbe helyezik, vagy az erős nemzetek közös Európája.

Európának meg kell tartania a hellén-római-keresztény kultúráját, az erre épülő civilizációt.

Hazánkban 2010. óta – minden más Európai országnál korábban – megkezdődött az a változás, amely az erős nemzeti, keresztény, polgári Magyarország felépítését tűzte célul, így nem is lehet más elképzelésünk, mint erős nemzetekből álló Európa.

Az elmúlt évek kétségtelen gazdasági sikerei megalapozzák a kitűzött célok megvalósítását.

A 2022. évi országgyűlési képviselő választásig további rendszerszintű építkezésre van szükség és meg kell alapozni azt az Európai és magyar nemzeti gazdaságot és társadalmat, ami a hosszútávú gyarapodásunkat, jólétünket biztosíthatja.

Mint mondta: nekünk kisgazdáknak a Fidesszel megkötött szövetség adja egyfelől azt a biztonságos közeget, amely lehetővé teszi a kisgazda célok elérését, másrészről biztosítja ezt az a kisgazda egység, amelyet a szervezetünkben megtartottunk és megőriztünk.

Eszmei alapjaink nem változtak, számunkra változatlanul az Isten, Haza, Család marad az iránytű.

A Polgári Kisgazdák az Európai Uniós választáson mozgósítani kívánnak a Fidesszel közös jelöltek sikeréért, a nemzetek Európájának kialakításáért.

Az önkormányzati választáson ismét szövetségeseinkkel együtt kisgazda polgármestereket, önkormányzati képviselőket kívánunk a választóknak ajánlani.

Ismertette az Elnök továbbá, hogy a sikeres munka folytatáshoz szervezeti megerősítésre van szükség, ennek során új főtitkár választásra, két új elnökségi tag megválasztására, felügyelőbizottsági tag megválasztására és az alapszabály pontosítására került sor.

A közgyűlés az alapszabályt, valamint a tisztségviselőket egyhangú döntéssel megerősítette.

A KPE- Polgári Kisgazdák két új elnökségi tagja:

Süli János országgyűlési képviselő, Miniszter,

Dr. Répás József polgármester

Az új főtitkár: Kékesi Márton

Felügyelő bizottsági tag: Dr. Bartal Sándor

Turi-Kovács Béla a KPE- Polgári Kisgazdák elnöke bejelentette, hogy 2019 kora tavaszától kezdődően az Európai Uniós képviselő választás során választási gyűléseket kívánnak tartani valamennyi megyében, mert az elkövetkező Uniós választáson olyan fontos változások következhetnek be, amelyek Magyarország – ezen belül különösen – a magyar mezőgazdaság és vidék sorsát alapvetően formálhatja.

A KPE- Polgári Kisgazdák az Európai Unióba képviselőnek olyan személyeket szeretnének látni, akik elkötelezettek nemzeti érdekeink és értékeink mellett, szívükön viselik a magyar emberek, így a magyar vidék sorsát.

(kpe.hu)