A közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítése

Fotó: Shutterstock

A kor, a fejlődés megkívánja, hogy minden területen a jogszabályok is igazodjanak a megváltozott világhoz.

Ezt észlelve-belátva terjesztette elő a Kormány az „egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről” szóló törvény-tervezetet, hiszen a 2014. július 1-től működő nemzeti mobil fizetési rendszer bevezetése óta sok változás történt.

A jogszabály elöljáróban fontos felsorolást tartalmaz: azon területeket, melyekre hatálya kiterjed:

– parkolási közszolgáltatás

– díj ellenében igénybe vehető közúti szolgáltatás

– döntően állami vagy önkormányzati helyi közúti, helyközi, vízi, vasúti személyszállítási szolgáltatás elektronikus értékesítés útján való igénybevétele.

Az alkalmazáshoz szükséges alábbi főbb fogalmakat is meghatározták:

elektronikus értékesítés, egységes rendszer, működtető, termék, végfelhasználó, viszonteladó.

Az állam nevében az egységes rendszer működtetési jogának gyakorlására a nyilvános koncessziós pályázatot az informatikáért felelős miniszter írja ki nyolc éves időtartamra. A gyakorlásért az államot koncessziós díj illeti meg. A koncessziós eljárás nyertese más tevékenységet is folytathat.

A szolgáltató a működtetőnek, a működtető a viszonteladónak, a viszonteladó a végfelhasználónak fizet ill. számít fel díjat. Lényeges, hogy a viszonteladó a szolgáltató által meghatározott áron köteles értékesíteni, viszont jutalék illeti majd meg.

A tervezet részletesen foglalkozik az adatok kezelésének, védelmének kérdésével is.

A részletes szabályok megalkotására a Kormány kapott felhatalmazást.

A 2021. januárjában hatályba lépő törvény alapján a miniszter első alkalommal legkésőbb 2021.március 31-ig megindítja az egységes rendszer működtetésére vonatkozó első koncessziós eljárását.

A folyamatosság biztosítása érdekében a nemzeti mobilfizetési szervezet valamennyi szerződésből eredő jogai és kötelezettségei a koncesszió nyertesére szállnak át.

Az egyszerűbb, ügyfélbarát rendszer kialakulásában bízva a Polgári Kisgazdák támogatják a változásokat!

 

Dr. Bakos Zoltán