A köznevelési törvények módosítása

Fotó femina.hu

A benyújtott törvényjavaslat a közneveléssel kapcsolatosan több törvény módosítását javasolja, elsődlegesen  nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi  CXC. törvényét.

Előírás lesz, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani  a tartós gyógykezelés alatt álló  tanulókra. Ilyennek az minősül, aki az adott tanévben 36  nevelési napot meghaladóan nem tud iskolába, óvodába járni. Jelenleg  kórházpedagógusként emlegetjük  a nemes feladatot ellátó személyeket.

A jövőben  mentesül a szakmai,képesítő vizsga letétele alól, aki meghatározott szakmai  versenyen helyezést ért el,sőt eredményét jelesnek kell majd tekinteni.

A  honvédelemért felelős  miniszter által alapított, fenntartott oktatási  intézményekre külön szabályok vonatkoznak. Például a vezetőt nem kell pályáztatni, ill. az osztálylétszámra vonatkozó rendelkezéseket sem kell alkalmazni.

A jövőben nem csupán a szülő, hanem a gyermekvédelmi hatóság is kezdeményezheti, hogy hat éves korban ne kezdődjön meg a tankötelezettség. A szülő kérelmére  hat éves kor előtt is engedélyezhető az  iskolába járás kellő érettség esetén.

A felnőttek számára könnyítés lesz , hogy  nem kötelező két idegen nyelv oktatása.

14 évnél fiatalabb, diabéteszes gyermekek esetében az intézménynek biztosítani kell a megfelelő ellátást / vércukorszint mérése, inzulin, stb./ , ehhez képzett személyt kell alkalmazni, aki  pótlékra jogosult.

Az oktatásért felelős miniszter az iskolai tankönyvek előállításával, terjesztésével kapcsolatos feladatokat  állami tulajdonban lévő, nonprofit társaság közreműködésével látja el.

Az oktatási nyilvántartásról szóló törvény módosítása szigorítja, pontosítja, ki kaphat adatot

Külföldi alapítású  intézmény esetében a miniszter nem automatikusan veszi azt nyilvántartásba, hanem működéét is engedélyezi, ha megfelel a követelményeknek.

A  törvény elfogadása esetén azonnal, egyes  részeiben később, utolsó pontja 2022. július 1-én lép hatályba.

A Polgári Kisgazdák számára a gyermekek testi-szellemi fejlődése mindig elsődleges kérdés volt és maradt.  Bízunk abban,hogy a változtatások tovább javítják az oktatás, nevelés helyzetét.

Dr. Bakos Zoltán