A közjegyzők és az ártatlanság vélelme

wikipedia.org

Az Alkotmánybíróság 2022. októberében hozott elutasító határozatot egy közjegyzőhelyettes panasza kapcsán.

Az ügy lényege: a közjegyzőhelyettest  hivatalos személyként, készítéssel elkövetett közokirat hamisítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Itt a büntetési tétel egytől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Az eljárás alá vont megtette a kamara felé a bejelentést, annak elnöke pedig azonnali hatállyal felfüggesztette állásából, mert  a hatályos jogszabályok alapján ez kötelező.

Az illető keresetet terjesztett elő, melyet a Fővárosi Törvényszék elutasított. Emiatt  élt alkotmányossági panasszal,mert szerinte a súlyos hátrány miatt sérül az ártatlanság vélelme.

Az Alkotmánybíróság számos korábbi döntésére is hivatkozva előadta, hogy az ártatlanság  vélelméből eredő jogvédelem korlátlanul nem terjeszthető ki. Utalt arra, hogy pl. a köztisztviselőt a fegyelmi eljárás befejezéséig fel kell függeszteni tisztségéből, de a közjegyzőhöz hasonló eljárás és elbírálás alá esnek a végrehajtók, bírák, ügyvédek, ügyészek is,mert az igazságszolgáltatás  hivatásrendje ezt megköveteli.

Mindezek miatt az alkotmányossági panaszt elutasították.

Úgy érzem a döntés mindőnket megnyugvással tölt el, mert bár lehet, hogy az ártatlan személy időleges sérelmet kell, hogy elszenvedjen, de ez még mindig jobb, mintha olyanok láthatnának el  az igazságügyhöz kötődő feladatokat, akik szándékos, súlyos bűncselekményt követtek el!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő