A közélet befolyásolása és a civil szervezetek

A civil-összefogás. A kép szimbólum. A kép forrása: okpecs.hu.
A civil-összefogás. A kép szimbólum. A kép forrása: okpecs.hu.

Az Európai Unió Bírósága 2020 év nyarán ítéletet hozott a Magyarország elleni eljárásban, és ebben megállapította, hogy az Átláthatósági  törvény egyes részei ellentétesek  bizonyos uniós előírásokkal, így elkerülhetetlenné vált az új szabályozás.

Ez az előzménye annak,hogy  a Kormány beterjesztette az Országgyűlés felé  ” A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról ” címet viselő törvényjavaslatot  Ez bizonyos részeiben sarkalatosnak minősül, tehát minősített többség kell elfogadásához..

A szabályozást az indokolja, hogy bizonyos civil szervezetek / egyesületek, alapítványok / jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre.

A  jogszabály hatálya azon civil szervezetekre terjed ki, amelyek tárgyévi mérleg-főösszege eléri a húszmillió forintot.

Kivételt képeznek azon szervezetek ,melyeket törvény vesz ki a hatály alól, a sportegyesületek, a vallási  közösségek és a nemzetiségi  szervezetek.

Az Állami Számvevőszék évente köteles összefoglaló jelentést közzétenni a jogszabály hatálya alá tartozó civil szervezetekről, de ellenőrzése csak a törvényességi  szempontokra terjedhet ki,tehát a gazdálkodás jogszerűségét vizsgálhatja.

A vizsgálat eredményét nyilvánosságra kell hozni, mert az átláthatóság csak  így biztosítható. Egyébként a közzétételi kötelezettség a civil szervezeteket is terheli : amennyiben rendelkeznek  honlappal, úgy a beszámolót és mellékletét  így is meg kell jelentetniük.

A civil szervezetek  a bíróság felé elektronikus  úton kötelesek megküldeni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. /Ez már ötmillió forintos mérlegfőösszeg elérése esetén  is kötelező. /

Mivel most lép majd hatályba a törvény, így első alkalommal a 2020. december 31-ét követően induló üzleti évre  vonatkozó beszámolóra kell majd alkalmazni, ami a gyakorlatban 2022 májusát jelenti.

Az üzleti és egyéb körök által is támogatott, sokszor nagyobb közösségek által el nem fogadható tevékenységet folytató  civil szervezetekre is figyelemmel a Polgári Kisgazdák támogatják, hogy a magyar közéletnek és az unió elvárásainak is megfelelő új törvényünk legyen.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő