A kormány elrendelte, hogy az önkormányzatok azokon a helyeken, ahol még ilyen nincs, kötelesek a helyi építési szabályzatokat, települési koncepciót elkészíteni / Kormányrendelet egyes eljárási szabályok módosításáról

Forrás: itthon.hu

Már alkalmazni kell az egyes eljárási szabályokat módosító kormányrendeletet.

Az érintett főbb területek:

ha egy településnek nincs, vagy  2012. december 31-e előtti a helyi építési szabályzata és nincs elfogadott  településfejlesztési koncepciója, úgy a 2021. július  15-én hatályos  tartalmi követelmények szerint készíthetik azt el, és ezt 2023. december 31-ig el is kell fogadni!

A 2021. július 16-át megelőzően hatályos jogszabályok alapján elfogadott településfejlesztési koncepciókat 2027. június 30-ig az új követelmények szerint módosítani kell.

Meghatározták azt is, hogy milyen formában, tartalommal kell elkészíteni a terveket és 2027.december 312-ig összhangot kell teremteni a településtervek és a településtérképi rendeletek tartalma között.

Minden önkormányzati testületnek, polgármesternek, jegyzőnek az új előírásokat figyelembe kell vennie és már most meg kell kezdeni a munkát ahhoz, hogy határidőre elkészüljenek a települések alapvető szabályai!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő