A Kisgazda Polgári Egyesület közgyűlése megválasztotta új elnökét – Erdős Norbert országgyűlési képviselőt

Amíg kisgazda létezik ebben az országban, addig mi mindent megteszünk azért, hogy a termőföld védelmére a szükséges törvények megszülessenek”. /dr. Turi-Kovács Béla/

A vidéken született és nevelkedett ember, még ha közvetlenül nem is az agráriumban tevékenykedik, pontosan tudja, hogy a mezőgazdaság – annak valamennyi ágazatával – megélhetésünk egyik legfontosabb forrása; nem túlzás azt állítani, hogy létezésünk egyik alappillére. Ilyenformán az egész ország jól felfogott érdeke, hogy minden lehetséges módon támogassuk, segítsük a magyar gazdákat, akik megfelelő jogi környezet és kellően korszerű feltételek megléte esetén munkájukkal hatékonyan képesek működtetni a nemzetgazdaság egyik hajtómotorjának is nevezett agráriumot.

Jómagam is vidéken, Orosházán születtem. Ahogyan egykori képviselőtársam és barátom, Turi-Kovács Béla, én is Békés vármegyeiként nőttem fel, így élek és gondolkodom. Annak a gondolatisága, hogy a nemzet semmilyen körülmények között nem szakadhat el földjétől, gyerekkoromban szerves részét képezte vidéki közösségeink kultúrájának, majd később, politikusi pályafutásom során betöltött tisztségeimben is elsődleges iránytűként szolgált.

Az ezredforduló után megalapított Kisgazda Polgári Egyesületnek a gazdatársadalom iránti elhivatottságom nyomán hosszú évek óta magam is tagja vagyok, és ebbéli tagságomból adódóan számos ügyben dolgoztam együtt az Egyesület alapítójával és elnökével.

Később, európai parlamenti képviselőként sem szakadt meg a magyar agráriumhoz való kötődésem, hiszen az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága, ill. Halászati Bizottsága tagjaként ugyancsak azon munkálkodtam, hogy minél erőteljesebben érvényesüljenek a magyar agráriumban dolgozók érdekei az uniós törvényhozásban.

Ebben az időben sokat dolgoztam együtt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) munkatársaival is, mely közös munka eredményeként 2018-ban megszületett az Európai Parlament által is elsöprő többséggel elfogadott méhészeti ágazatról szóló jelentés. Az akkori munka gyümölcse mára még inkább beérni látszik, hiszen magyar kezdeményezésre az Unió agrárminiszterei már egyetértenek abban, hogy a méz származási helyét és pontos összetételét is fel kell tüntetni a termékleírásban, ami nagy előnyt fog jelenteni a jövőben a minőségi magyar mézeknek.

Hazatérve Brüsszelből az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkáraként folytattam a munkát, aminek során kiemelt célkitűzéseim között szerepelt a jó minőségű magyar élelmiszerek népszerűsítése, helyzetbe hozása. 2022 óta pedig a választók bizalmának köszönhetően az elsődlegesen agrárérdekeltségű orosházi térség lakóinak érdekeit képviselhetem az Országházban. Ezzel párhuzamosan másfél éven át a területfejlesztés közpolitikai összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztosként is tevékenykedtem.

Az elmúlt év novemberében mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Turi-Kovács Béla képviselőtársunk, aki sokunknak példakép és barát is volt, 87 éves korában elhunyt. Mindünket lesújtott ez a hír, az első pillanatokban talán elhinni sem tudtuk. Számunkra, akik a Kisgazda Polgári Egyesület tagjaiként is vele tartottunk hosszú éveken át a magyar gazdák érdekképviseletében, a méltó búcsú mellett az is fontos, hogy folytassuk az általa megkezdett utat, hiszen a nemzeti egység és a hazai gazdatársadalom megerősítéséért végzett munkája valamennyiünk értékrendszere szerint követendő alapvetés.

Turi-Kovács Béla évtizedes munkásságának döntő szerepe volt abban, hogy létrejöhetett az összefogás a Fidesz és a gazdák között, aminek eredményeként az elmúlt bő évtizedben Magyarország – dacára az egész világot sújtó koronavírus-járványnak, a brüsszeli szankciós politikának és a szerte Európában egyre inkább érzékelhető gazdasági válságnak – nemzetközi összehasonlításban is kiváló eredményeket ért el.

Az elmúlt három parlamenti ciklusban Turi-Kovács Béla a Fenntarható Fejlődés Bizottságának alelnökeként is működött, mely tisztség jövőbeni betöltésére dr. Kocsis Máté frakcióvezető úr támogató ajánlása mellett kaptam felkérést. Akkor több fórumon is kiemeltem, hogy minden erőmmel, tudásommal azon fogok dolgozni, hogy méltóképp folytassam elődöm alelnöki munkásságát, és minél hatékonyabbá tegyem a bizottság működését.

A Kisgazda Polgári Egyesület a mai napon Budapesten megtartott közgyűlésén a résztvevők megemlékeztek az elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagokról, majd új tisztségviselőket jelöltek ki, melynek során engem választottak meg az Egyesület új elnökévé. Ezen vállalás kapcsán is hangsúlyoztam, hogy az Egyesület megálmodójának, alapító elnökének munkássága, szakmaisága, fáradhatatlansága zsinórmértékül fog szolgálni elnöki tisztségem ellátásában, ill. az agrárium szereplőinek érdekképviseletében, a velük való együttműködésben.

Az előttem álló feladatra összetettsége, nagysága és fontossága okán lelkesítő kihívásként tekintek, aminek felelős ellátása ugyanakkor nyilvánvalóan többletidőt is kíván. Helyénvalónak tartom ezért a tagságomat a Törvényalkotási Bizottságban megszüntetni, ezzel is biztosítva azt, hogy elnöki teendőimet teljes felelősséggel tudjam ellátni, a gazdák ügyeit képviselni.

Köszönöm ezúton is a nekem megszavazott bizalmat. Önzetlenül fogom szolgálni közösségünk érdekeit.

Erdős Norbert

Országgyűlési képviselő

a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) elnöke