A kárenyhítő juttatáshoz referenciaárak és átlaghozam-adatok

Gyülekező viharfelhők. - A kép illusztráció. - A kép forrása: agarkar.hu

A 2018. évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2018. november 30-ig nyújtható be. Azon károsultak tudják benyújtani a kérelmet, akiknek a kárbejelentését az agrárkár-megállapító szerv korábban már jóváhagyta.

A károsult termelők 2018-ban is a megszokott módon, elektronikus úton tudják majd november elejétől benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is lehet aktualizálni, de a Kincstár az utolsóként benyújtott kérelmet ellenőrzi. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről legkésőbb 2019. március végéig születik döntés és eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást a károsult gazdák. A kárenyhítő juttatás a növénykultúra tárgyévi referencia hozamértéke és referenciaára alapján állapítható meg. A kárenyhítő juttatás  a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-áig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak a fele nyújtható.

A 2018. kárenyhítési évben a károsult termelők eddig 178.000 hektár területre közel 10.300 kárbejelentést tettek, amelyből a legnagyobb területek az aszálykár, 86.300 hektáron, a belvízkár 26.400 hektáron, a jégesőkár 22.500 hektáron és a téli fagykár 17.200 hektáron voltak. A kárenyhítési alapban az idei évi károk kezelésére közel 26 milliárd forint áll rendelkezésre. (Forrás: AM Sajtóiroda)

A Polgári Kisgazdák most is a határidők pontos betartására hívják fel a károsult gazdálkodók figyelmét. Ugyancsak fontos minden gazdaság számára a több lábon álló kárenyhítési rendszerbe történő bekapcsolódás. (KPE)