A kárenyhítésen túl…

Fotó: 123rf.com

A Fejér megyei Martonvásárban található Brunszvik-Kastély parkja nemcsak arról nevezetes, hogy nyaranta több alkalommal felcsendülnek Beethoven művei, hanem arról is, hogy itt található a több mint hét évtizede – különböző elnevezés alatt – működő Agrártudományi Kutatóintézet.

Ma az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) a hazai agrárkutató intézmények között speciális helyzetben van: erős alapkutatási tevékenységgel rendelkezik, ugyanakkor a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható fajtáival és szabadalmaival a magyar mezőgazdaság szántóterületének jelentős hányadára biztosít biológiai alapokat, ezáltal meghatározó befolyással rendelkezik a növénytermesztési ágazatra. Európai szinten mérve is jelentős bázisa az agrártudományoknak.

Az ELKH (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat) Agrártudományi Kutatóközpontjában –  többek között – ígéretes kutatásokat folytatnak a kukorica hidegtűrésének javítása érdekében.

Több évszázadon át a hidegtűrés volt a limitáló tényező a kukorica elterjedésében, ugyanis a hosszú tenyészidejű növény csírázásához és növekedéséhez is magas hőmérsékletre van szükség. Az alacsony hőmérséklet a fiatal növényben kárt okoz, a levelek elszíneződnek, erős lehűlés esetén a teljes növény vagy egyes növényi részek elhalnak.

A kutatók eredeti feltevése szerint a kukoricanövény szárazság- és aszálytűrése szorosan összefügg a hidegtűréssel.

A martonvásári kutatás eredményeként: egyfelől a kukorica termesztési körzete tovább tolható északi irányba, másfelől a hibridek korábban vethetők hazánkban, így a vízhiányra legérzékenyebb időszak, a virágzás nagyobb valószínűséggel zajlik le zavartalanul. Az aszály miatt kialakuló terméskiesés ezáltal stabilizálható, jelentősen javítva a kukoricahibridek termésbiztonságát.

A Polgári Kisgazdák álláspontja szerint az agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja a gazdák, termelők jogos kárigényének kielégítését, valamint segíti az ezen túlmutató – a jövőbeni károk megelőzését is célzó – kutatások elvégzését. Az elméleti és gyakorlati ismeretekkel is rendelkező tagtársaink bizton segíteni fogják a kutatások gyakorlati alkalmazásának elterjesztését.

Kékesi Márton

KPE szakértő