A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a felszín alatti vizek védelmében.

Ásott kút sematikus ábrája. A kép forrása: tudasbazis.sulinet.hu

T/384 törvényjavaslathoz: Dr. Bándi Gyulának, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos-helyettesnek, a jövő nemzedékek szószólójának az elvi állásfoglalása a felszín alatti vizek védelmében.

Aggodalomra ad okot, ahogy egyre erősödik azok hangja, akik saját költségeik elkerülése érdekében a kutak létesítésének szabadsága mellett szólalnak fel, nem érzékelve a kutak létesítésének és működtetésének engedélyezésében, bejelentésében az állam, védelmező szerepét.

„Aggodalommal látom, hogy az állam hajlamosnak mutatkozik arra, hogy enyhítsen a felszín alatti vizeink védelmét szolgáló garanciális előírásokon. Az Országgyűlés előtt olyan törvényjavaslat fekszik, melynek célja, hogy lehetővé tegye akár 80 méter mélységű háztartási célú kutak létesítését engedély és bejelentés nélkül. A hazai vízügyi szakmai szervezetek – a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány, a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Tagozata (IAH MNT), a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete – utóbbi napokban hozzám eljuttatott egybehangzó szakmai véleménye is arra figyelmeztet, hogy egy ilyen módosítás egyet jelenthet a hazai ivóvízkészletek veszélyeztetettségének növelésével és a felszín alatti vizeink hatékony állami védelmének a feladásával. Mindezekre tekintettel szükségesnek tartom, hogy eleget téve kötelezettségemnek éljek a törvényben biztosított jogkörömmel, és a jövő nemzedékek szószólójaként a jelen és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmében felhívjam a döntéshozók és a szélesebb nyilvánosság figyelmét a természetes személyek nagyobb csoportját – különösen a jövő nemzedékeket – érintő jogsértés veszélyére” – írja Dr. Bándi Gyula.

A Polgári Kisgazdák szakértőinek a véleménye szerint a felszín-alatti vizek ésszerű használatában egy átfogó engedélyezési rendszer kidolgozására van szükség, ami kizárólag szakmai alapokon nyugszik. Ehhez Magyarország teljes területén el kell készíteni egy olyan hidrológiai felmérést, amely képes megmutatni azt, hogy hol és milyen mértékű vízkivételre van lehetőség a felszín alatti vizekből a természeti egyensúly megbontása nélkül. A geotermikus energiát tartalmazó hőforrások és egyéb természetes meleg vizek használata során is ugyanezt az alapelvet célszerű követni, azaz a természetes úton keletkező vízkészlet tartson egyensúlyt a felhasznált vízkészlettel. (KPE)