A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról

Fotó: pixelfoto.hu

Húsvét előtt számos, igen fajsúlyos  törvényjavaslatot terjesztett a Kormány az Országgyűlés elé. Ezek egyikének címe:

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

A bevezető részt érdemes szó szerint is idézni:

„Az Országgyűlés … minden magyart, de különösen az államot terhelő kötelezettségének eleget téve és attól a céltól vezérelve, hogy hazánk legértékesebb természeti kincseit, különösen a termőföldet, az erdőket és az édesvízkészletet a  jövő nemzedék számára megőrizze”,  továbbá annak érdekében, hogy  a termőföld  a képzés és a tudomány szolgálatába állhasson, az őshonos magyar lófajták génvagyonát megőrizzék, a dolgozók megbecsülését biztosítsák – alkotja meg ezt a törvényt.

A jogszabállyal felhívják a Kormányt, hogy hozza létre a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt.

Megszabták,hogy az alapító okiratban  az alapítói jogok gyakorlására kuratórium kerüljön kijelölésre.

Az Alapítvány működéséhez vagyon szükséges, ezt az induló tőkét  juttatásként, tulajdonba adással biztosítja az állam. Az így létrejövő részvényeket az Alapítvány csak az állam részére idegenítheti el, piaci áron.

A működéshez szükséges, és a törvény mellékletében meghatározott  állami ingatlanokon az Alapítvány javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani.

A közfeladat ellátásához szükséges, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak a törvény erejénél fogva ingyenesen kerülnek az Alapítvány tulajdonába.

Az Alapítvány feladata – egyebek mellett – az ingatlanokon található épített örökség megóvása is.

A törvény egyes részeiben sarkalatosnak minősül, elfogadásához tehát minősített többség szükséges. A tervek szerint 2021. május elsején lépne hatályba, és ezzel együtt hatályát veszti a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény.

Az indokolás tartalmazza, hogy a jelenlegi  keretek között nem biztosítható megfelelően a termőföld és az erdők  megőrzése, ezért szükséges a közfeladatot ellátó Alapítvány létrehozása.

A Polgári Kisgazdák azon reménnyel fogadják az új törvényt, hogy megfogalmazott célkitűzéseit hosszú időn keresztül és megfelelően tudja biztosítani az új Alapítvány.

Dr. Bakos Zoltán