A jogegységi határozatról általában is egy konkrét ügy kapcsán

Kép: Pixabay

Jogegységi határozatot a Kúria / korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság / hoz olyan esetekben, amikor több bírósági ítélet született azonos vagy hasonló jogalapon, de egymástól eltérő tartalommal.

Ilyenkor merül fel ugyanis annak a szükségessége, hogy az  ország összes bírósága számára egységes iránymutatást adjon ki a Kúria, melynek alkalmazása ezt követően kötelező a bíróságok számára.

Nem gyakori, hogy jogegységi határozat kiadására kerül sor.

A Kúriának polgári, munkaügyi, gazdasági, büntető tanácsai vannak, bármely területen felmerülhet a jogegységi határozat meghozatalának szükségessége.

Igen ritkán, de előfordul, hogy több tanács együttesen hoz jogegységi határozatot, mert a kérdés több jogterületet érint.

Mindezekről azért tettem említést, mert nemrég jelent meg a 7/2021.  számi polgári jogegységi határozat,melyet összevontan a polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi tanács hozott meg.

A konkrét ügy, amely miatt a döntésre sor került,  a szerződéses jogutódlás kérdését tárgyalja igen részletesen, a korábbi és a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is taglalva, a szerződésátruházás  eseteit ismertetve.

Fontos, de valóban igen száraz jogi kérdések megtárgyalására került sor, a legfőbb ügyész indítványát is figyelembe véve. Az átlag polgárokat valóban ritkán érintő kérdések ismertetésétől eltekintenék.

Korábban az Alkotmánybíróság már felhívta az Országgyűlést, hogy a szerződésátruházás részletes szabályait alkossa meg ,mert a bizonytalan helyzet csak így oldható meg véglegesen és mindenki számára megnyugtató módon. Bízom benne, hogy a megalkotandó törvény szilárd alap lesz a hasonló ügyek eldöntéséhez.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő