A hivatalbóli bizonyítás alkotmányossági kérdései

Mondhatni egyszerű közúti baleset az alapja egy hosszas jogi eljárásnak:

A vádlott hibájából történt közúti baleset során a  36 éves sértett három hónapon át gyógyuló töréses-zúzódásos sérüléseket szenvedett. Az eljárás során a Járásbíróság  – bár erre indítvány nem volt – elrendelte a sértett korábbi egészségi állapotára vonatkozó orvosi iratok beszerzését,és a kirendelt szakértők feladatává tette,hogy  ezek ismeretében adjanak véleményt  a tényleges gyógytartamról, stb.

A másodfokon eljáró Törvényszék az eljárást felfüggesztette, és az Alkotmánybírósághoz fordult annak megállapítása végett,hogy a hivatalból történő bizonyítás lehetőségét biztosító jogszabály alkotmány-ellenességét állapítsák meg.  Álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való jog és a pártatlanság sérelmet szenvedhet  ilyen  bizonyítékok beszerzése során.

Az Alkotmánybíróság elsődlegesen azt állapította meg,hogy sem a jelenleg hatályos,sem a korábbi jogszabályok nem zárták  ki annak lehetőségét,hogy a bíróság indítvány nélkül is bizonyítási eljárást folytasson le.

Ennek keretében még az l896.évi XXXIII. törvénycikk és az 1973. évi I .törvény vonatkozó rendelkezései is megemlítésre kerültek,melyek nem zárták ki  a hivatalbóli bizonyítás lehetőségét.

Megállapították,hogy a bíróság jelenleg sem köteles hivatalból bizonyítást lefolytatni,de az anyagi igazság felderítése érdekében attól nincs is elzárva,és a vádhatóság vagy a védelem nem kellő aktivítása esetén ezt kénytelenek is alkalmazni.

A pártatlanság vélelme sem sérül,hiszen előre nem látható,hogy az ilyen bizonyításnak mi lesz majd az eredménye.

Mindezek miatt az Alkotmánybíróság a Törvényszék indítványát elutasította,nem semmisítette mg a felhozott jogszabályhelyeket,nem találta alkotmányellenesnek a Járásbíróság eljárását,ítéletét.

A Polgári Kisgazdák helyesnek találják,hogy az évszázados gyakorlat folytatódik a büntető eljárásban is,és az igazság felderítése érdekében a bíróságok önállóan is jogosultak továbbra is  minden szükséges bizonyíték beszerzésére.

 

Dr. Bakos Zoltán