A Helyes Talajvédelmi Gyakorlat alkalmazásáról jelent meg kiadvány

Fotó: pixelfoto.hu

A talaj a Föld legkülső szilárd burka, melynek alapvető tulajdonsága a termékenysége és természetes megújuló-képessége. Ez azt jelenti, hogy kellő időben és mennyiségben képes ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal.

A talaj jelentősége azonban nem merül ki abban, hogy biztosítja az emberek és az állatok számára a táplálékot, hanem a többi természeti erőforrással kölcsönhatásban a földi lét nélkülözhetetlen eleme. A talajnak e sokoldalú képessége azonban csak akkor tartható fenn, ha ésszerű használattal és védelemmel megőrizzük a jó talajállapotot és biztosítjuk a megújulásához szükséges feltételeket. Ebben segít a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat kiadvány. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ingyenes kiadványának az előszavában azt írják, hogy a talaj hasznosítását nem szabad alárendelni a pillanatnyi, sokszor rövidtávú gazdasági érdekeknek. Már így is nagyértékű talajfelületeket használnak ipari, lakásépítési, úthálózati célokra. Mindig szem előtt kell tartani a talaj termőképességének hosszú távú fenntartását. Miután a talaj korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre és a talajpusztulási folyamatoknak is ki van téve, ezért törődést igényel. A szakszerűtlen talajhasználat és agrotechnika (művelés, trágyázás, növényvédelem) szintén talajromláshoz, talajpusztuláshoz vagy talajterheléshez vezethet. A talaj a levegőhöz és vízhez hasonlóan tehát védelmet igényel. Ismerje és védje meg a talaját! Megjelent a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat című kiadvány. A talaj minősége a szakszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági hasznosítás során alapvetően nem romlik. Azonban szakszerűtlen beavatkozással kedvezőtlenül változhatnak a tulajdonságai. A szervesanyag-készlet csökkenése, a talajszerkezet romlása gátolja a talaj víztározó képességét, csökkenti szűrő- és pufferkapacitását, végeredményben pedig veszélyeztetheti a növénytermesztés biztonságát. A talajpusztulással ellentétben a talajképződés évszázadokat, évezredeket vesz igénybe, hiszen lassú természeti (fizikai, kémiai, biológiai) folyamat eredménye. A kézikönyv célja a Helyes Talajvédelmi Gyakorlat iránymutatásainak a bemutatása. Ezt követve, pontosan látjuk, hogy miként védhetjük meg a talajaink minőségét, és hogyan növelhető gondos kezeléssel a talaj termékenysége. – A kiadvány ismerteti az egyes támogatásokban elvárt talajvédelmi kötelezések teljesítésének gyakorlati eljárásait és megmutatja a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásának azon fontos és hasznos műveleteit, melyekkel a gazdálkodó saját területén elősegítheti pl. a vízmegőrzést, mind az agrotechnika, mind a másodvetemények alkalmazásával. Bemutatja a talajok szervesanyag-tartalmának megőrzésére, növelésére irányuló megoldásokat, valamint a tápanyagpótlás gazdaságosságát biztosító lehetőségeket. A kézikönyv célja a gazdálkodók és a szaktanácsadók tudatosságának növelése, ezáltal hozzájárulva a hatékony víz- és talajvédelem gyakorlati megvalósításhoz, hogy a talajt kímélő megoldásokkal biztosíthatják gazdaságos és ugyanakkor környezetet óvó lehetőségeket, a talajok, ezáltal a víz és a tápanyag helyben tartását, az eróziós károk mérséklését. A kiadvány letölthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Honlapjáról. (Forrás: magro.hu)