A helyben lakás fogalmáról hozott új döntést a Kúria

A Gedeon-tanya Jakabszálláson. - A kép forrása. szallas.hu

Sokakat érinthet a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa által nemrég hozott döntés, mellyel felülbírálta korábbi határozatait.

Kimondták:  mező- és erdőgazdasági földek forgalma kapcsán a helyben lakás fogalmának lényege az adott helyen életvitelszerűen történő tartózkodás,melyet önmagában a lakcímkártya  nem igazol, de például  jegyző hatósági bizonyítványa igen.

Az ügy előzménye, hogy a Kúria egyik ítélkező tanácsa fordult a testülethez az előtte folyamatban lévő ügyben / annak felfüggesztése mellett /, mert el  kívánt térni a korábbi határozatoktól.

A felperes és a perben nem álló alperesek között jött létre adásvételi szerződés, és ennek kapcsán a közzététel után egy személy elfogadó nyilatkozatot tett, jogosultságát a lakcímkártyájára alapított.

Az alperes ezen elfogadó személy vonatkozásában hagyta jóvá a szerződést, ezt támadta keresettel a felperes, az eredeti vevő. A keresetet a közigazgatási bíróság elutasította, ekkor nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a felperes.

Az indítványozó kúriai tanács azért kért új döntést, mert nem egységes a gyakorlat arról, hogy  a helyben lakás tényét  milyen módon lehet igazolni.

Elég -e erről egy nyilatkozat, vagy kell a lakcímkártya. netán a jegyző igazolása is?

Az indítványozó szerint a lakhely igazgatási kategória, a tartózkodási hely tényhelyzet, és a földforgalmi törvényben írt „helyben lakó”, „helyben lakó szomszéd” nem igazgatási fogalmak, hanem tényhelyzetre  vonatkoznak.

Az eljárásban a legfőbb ügyész is kifejtette álláspontját, eszerint a lakcímkártya nem elég bizonyíték adott esetben a tényleges ottlakás bizonyítására.

A jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy  a józan észnek, a közjónak megfelelő , erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

Az életvitelszerű tartózkodás tényének igazolására többféle okirat, de döntően a jegyző hatósági bizonyítványa alkalmas. Ezt az elővásárlásra jogosult a 60 napos határidőn belül felhívás nélkül köteles csatolni, de ez nem jelenti, hogy ellenbizonyításnak nincs helye.

Végső következtetés, hogy a helyben lakás bizonyítására a lakcímkártya önmagában nem elegendő, ezzel szemben az életvitelszerű ottlakás a perben vitatható.

A Kúria egyben azt is kimondta, hogy az ettől eltérő tartalmú korábbi döntésekre kötelező jelleggel senki nem hivatkozhat.

Minden mezőgazdasági ingatlanszerző  számára fontos /lehet/ ez a döntés, és aki úgy gondolja, hogy kétely merülhet fel a hároméves folyamatos ottlakás tárgyában, az akár a jogügylet előtt szerezze be a jegyzői hatósági bizonyítványt, mert a határozat alkalmazása már most kötelező!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő