A föld birtoklásáért és tulajdonlásáért a küzdelem folytatódik / A kormány benyújtotta a legújabb földügyi tárgyú törvényjavaslatát az országgyűléshez T/9932 szám alatt

Fotó fotolia.hu

A nagy terjedelmű törvény különböző tárgykörön belül érinti a földhasználatot, a föld tulajdonának megszerzését, öröklését, erdőgazdálkodást, az úgynevezett mintagazdaságot és számos egyéb jogterületet. Többek között rendezni kívánja azoknak a földrészleteknek a tulajdonjogát is, amelyek korábban termelőszövetkezeti földhasználati jog alá estek.

Az ismertetésünk a figyelemfelhívást szolgálja.

Az érintett törvények az alábbiak:

 • A termelőszövetkezeti fölhasználati jog alatt álló fölrészletek tulajdonjogának rendezéséről és kezelői jog megszűntetéséről
 • A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása
 • A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. módosítása
 • A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
 • A mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása
 • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
 • A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
 • A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása
  • A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
  • A föld tulajdonjogának a földforgalmi törvény 67/A paragrafusa alapján vételi jog érvényesítésével történő megszerzésének hatósági jóváhagyásra vonatkozó eljárás különös eljárási szabályai
  • Erdő használatának sajátos szabályai 
Fotó Shutterstock

Arra kérjük a tagjainkat, ha földműveléssel foglalkoznak, vagy földtulajdonnal rendelkeznek, földtulajdonra vonatozóan vagy haszonbérletre irányulóan valamilyen jogügyletet kívánnak kötni, előbb részletesen tájékozódjanak az érvényes jogszabályokról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy lényeges módosult az Nfa törvény, alapos tanulmányozást igényel a szabályozás mind a földtulajdonosok, illetve a földhasználók részéről.

Javasoljuk támogatóinknak és tagjainknak, hogy a nehezen értelmezhető kérdésekben keressék meg az agárkamara területileg illetékes szervezeteit.

Földműves_emlékmű_Melocco_1986 commons.wikimedia.org

Összességében a magunk részéről változatlanul azon az állásponton vagyunk, hogy a változtatások minden jó szándék ellenére egyre áttekinthetetlenebbé és bizonytalanná teszi a földdel kapcsolatos szabályozásokat.

A törvényalkotásban a KPE parlamenti képviselői útján részt vesz, kötelességünk a törvényhez fűzött indokoláson kívül további felvilágosításokat kérni a törvény előterjesztőitől, ezt meg is kívánjuk tenni. (KPE)