A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Fotó Mészáros János

– címet viseli az a törvényjavaslat, mely húsz meglévő törvény módosítását indítványozza.

A Johannita Rend Magyar Tagozata ingyenesen jut ingatlanok tulajdonjogához nevelési , egészségügyi,  karitatív és hasonló tevékenységeinek ellátásához.

Az oktatásért felelős miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a 2022-2026-os évekre pénzügyi kötelezettségeket vállaljon támogatás nyújtására felsőoktatási közfeladatot felsőoktatási intézmény útján ellátó szervezet részére az állam nevében.

A támogatás alap-,bázis,kiegészítő és teljesítménytámogatás lehet.

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási  módokról szóló 1996.évi  XX. törvény módosítása döntően a TAJ számok kezelésére vonatkozik, amely kezelésre 23 szervezet válik jogosulttá.

Már az idei évtől kezdve a törvénymódosítás lehetővé teszi az olimpiai és a paralimpiai sportolók és felkészítőik résére a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt adományozását az egyéb kereten felül is.

Az áldozatsegítő támogatások vonatkozásában jelentős módosulás, hogy elhalálozás esetén a jogutódot nem terheli visszafizetési kötelezettség. Bővül azon  bűncselekmények köre, amikor a áldozatokat, sértetteket a hatóság  köteles tájékozatni az igényelhető támogatásokról.

Sokakat érintő és jelentős változás, hogy a Magyar Falu Program keretében, a 2000 fő alatti  lakosú települések vegyes boltjai üzemeltetése, megnyitása akkor is részesülhet támogatásban, ha a polgármester vagy hozzátartozója vezetésével működik.

Ezen intézkedést a Polgári kisgazdák örömmel támogatják, mert így remény van arra, hogy a kisebb települések ellátása a jövőben nagyban javulni fog, illetve helyben munkaalkalmat teremt.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő