A csónak-közlekedés szabályai

Fotó: Országalbum

Csónakot az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait.

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt egy legalább a 16. életévét betöltött vezetőt kell kijelölni. Gépi meghajtású csónak esetén a vezető legalább 17 éves kell, hogy legyen. Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a vízi közlekedés más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.

A csónak, kötelező felszerelése:

A csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db mentőmellény,

A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db evező,

Egy darab a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony.

(A horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),

Egy darab, legalább egy liter űrméretű vízmerő, kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 folyóméter.

Egy elektromos üzemű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízi járműnek jelezni tud.

A biztonságos üzemelés feltétele tartalék-izzó megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban.

A csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla, ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor egy darab megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készülék.

  1. március 1-től megváltozott a csónakfogalmának meghatározása:

A 2000. évi XLII. törvény 87. § (3) bekezdése szerint a csónak olyan vízi jármű, ami hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősül, emberi erővel hajtott, és felépítménnyel nem rendelkezik. Testhossza nem hosszabb a kishajóra megállapított húz méteres mértéknél.

Amennyiben a csónakot szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtjuk, akkor a hossza legfeljebb 7 méter lehet, a névleges vitorlafelülete pedig kisebb, mint 10 négyzetméter.

A névleges vitorlafelületet a vitorla fő méretei alapján egyszerű terület-számítással kell kiszámítani. Háromszög-alakú vitorla esetén alapél hosszát kell megszorozni a magassággal és az eredményt el kell osztani kettővel. (Például 3 méter x 6 és fél méter = 19 és fél négyzetméter, ez osztva kettővel = 9, 75 négyzetméter). Ezen a csónakon tehát ekkor vitorla kezeléséhez nem kell vizsgát tenni. Ugyancsak lehet ezen a csónakon még egy legfeljebb 7 és fél kilowatt teljesítményű, azaz legfeljebb 10, 2 lóerős motor is, amelynek a használatához szintén nem kell semmiféle engedély. Amennyiben a vízi jármű méretei meghaladják a fent leírt csónakét, azaz a vitorlával, vagy motorral felszerelt 7 méternél nem hosszabb, vagy csak emberi erővel hajtott húsz méternél nem hosszabb csónak méretét, abban az esetben a vízi jármű, nyilvántartásba vételre köteles, és a vezetése vezetői képesítéshez kötött! Továbbra is TILOS a Balatonon belső égésű motorral hajtott csónak, kisgéphajó, vízi sporteszköz üzemeltetése, kivéve a   30/2003. (III.18.) Korm. rendeletben foglalt eseteket, azaz egy nagyon gyenge szélben és vihar jelzés esetén a legközelebbi biztonságos kikötőig, a kikötők előtt 300 méter sugarú vízterületen, a kompok útvonalától jobbra és balra 600 méteres sávban, valamint sürgős orvosi ellátást igénylő esetekben a belsőégésű motorokat be lehet és indokolt is elindítani.

Kajak, kenu felszerelése: a fentiekre figyelemmel: mentőmellény – a csónakban tartózkodók számának megfelelően, evező, vízmerő, kötél vagy lánc, legalább 5 méter hosszú, névtábla, fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel.

Ha a csónak használatakor a megengedett legkisebb biztonsági távolság (a Balatonon 30 cm) – ideiglenesen – nem tartható meg, a csónakban tartózkodó személyek mentőmellényt viselni kötelesek. A csónakból indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet.

Fürdés céljából a vízi járművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni, a vízi járművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell – mentésre készenlétben – amíg az nincs teljes biztonságban. A csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy köteles mentőmellényt viselni.

Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen vízi járművel közlekedni akkor szabad, ha a vízi jármű telephelye, kikötőhelye erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a jármű a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.

A kedvtelési célú vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért. A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő, igénybevevő nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

Csónak csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet. A Balatonon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző szolgálat működik. „Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására” jelzésnél percenként 45-ször felvillanó sárga színű fényjelzés az I. fokú viharjelzés: a csónakok szükséghelyzet kivételével csak a parttól számított 500 m távolságon belül közlekedhetnek! „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre” jelzésnél percenként 90-szer felvillanó sárga színű fényjelzés a II. fokú viharjelzés: a csónakok szükséghelyzet kivételével nem közlekedhetnek!

Éjszakai időszakban csónakkal közlekedő személy fehér színű fény láthatóvá tétele által hívja fel jelenlétére a hozzá közeledő vagy a közelében közlekedő hajók figyelmét. 

(Forrás: a Balatoni Vízi-rendészeti Rendőrkapitányság Siófoki Igazgatásrendészeti Osztályának hivatalos tájékoztatója alapján összeállította Dr. Paál Sándor, képesített „A” osztályú hajóvezető, a KPE balatonfüredi választókerületi megbízottja).