A belvízgazdálkodásra kiemelt figyelmet kell fordítani

Belvíz-elvezető csatorna. - A kép forrása: csodalatosbalaton.hu

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT) megalkotása AZ uniós irányelvek mentén valósult Meg, és valósul Meg a 6 évente történő felülvizsgálata. A VGT határozza Meg azokat AZ intézkedéseket, amelyek a víztestek jó állapotát tartják fenn. A vízhasználatok hatásainál és gazdasági elemzésénél a belvízgazdálkodás is szerepet kap.


A belvízelvezetés a szolgáltató által szerződésben foglalt vízgazdálkodási szolgáltatás nyújtását jelent, azonban nem esik bele a Víz Keretirányelv a vízszolgáltatásokra vonatkozóan meghatározásába. Ugyanakkor a belvíz mezőgazdasági területekről történő elvezetése vízhasználatnak minősül, mivel általa valósul Meg a felszíni vizek tápanyag-túlterhelése, a mezőgazdasági diffúz terhelés csökkentésének így jelentős hatása van a felszíni víztestek állapotára. E jelentős hatás okán pedig vízhasználatnak minősül.

Egy adott természeti környezetben a vízrendszer fenntartásának költsége visszahat arra, hogy milyen gazdálkodást érdemes a területen folytatni. Ha a költségek információs szerepe torzul (ha az érintettek felé megjelenő árak nem tükrözik a működtetés tényleges költségeit), az tévútra vezetheti az összes szereplőt a hosszú távú döntésében, hogy:
– melyek azok a területek, amelyek kellően jó minőségűek ahhoz, hogy érdemes legyen többletszolgáltatás (belvízelvezetés és öntözés) árán a szántóföldi termelés feltételeire áldozni, és
– melyek azok a területei, amelyeken más megoldásokat lenne célszerű alkalmaznia (pl. a művelési ágak bővítését, területi elrendezésük jobb hozzáigazítását) a terep adottságaihoz.

 A belvíz átemelő szivattyú-telep. – A kép forrása: pelso.hu

Vízgazdálkodási oldalról közelítve elmondható, hogy a jelenlegi támogatási rendszer AZ olyan a szántóföldi termékek felé tereli a gazdálkodókat, ami növeli a vízgazdálkodási rendszerek szolgáltatásai iránt igényt. Az állami szervek vízgazdálkodásban betöltött szerepvállalásának újraértelmezése során 2014-ben állami kezelésbe kerültek az állami tulajdonú, de korábban társulati kezelésű állami tulajdont képező csatornák és vízfolyások. Az állami szerepvállalás kiterjesztése lehetőséget ad a régóta szükséges szerkezeti átalakítások elindítására, ugyanakkor a területi vízgazdálkodási rendszerek megújítását nem a műszaki, vízgazdálkodási ismeretek hiánya, hanem a gazdasági érdekeltségek tisztázatlansága akadályozza. E tisztázatlanság akadályozza meg, többek közt, hogy olyan műszaki-ökológiai megoldásokat lehessen megtervezni, amelyek között már pénzügyileg is fenntartható módon lehetne mezőgazdasági tevékenységet folytatni az időszakos víztöbblettel rendelkező területeken.

Belvíz-szint szabályozó gépház, zsilippel. – A kép forrása: kovizig.hu

Mivel a jelenlegi infrastruktúra kapacitása korlátos és a közérdek körén túl nyújtott többletfunkciók kiszolgálása miatt a fenntartás költsége magasabb, ezért a közcélok biztosításán túl szükséges többletkapacitások fenntartását a tehermegosztás elvén fedezni kell. A tehermegosztás mellett azonban a kapacitások korlátossága miatt a túlhasználat feloldása is feladat. A kialakítandó árpolitikának nem a teljes rendszerköltség fedezésére kell elsősorban irányulnia, mivel a vízrendszer közcélokat is szolgál, hanem a vízelvezetés iránti igényeknek, és AZ infrastruktúra, lehetőségeinek összehangolása a fő cél. Ebben a folyamatbanaz érintettek a vízrendszer nyújtotta szolgáltatásról az árinformáció alapján tudnak döntéseket hozni. A vízelvezető-rendszer korlátos kapacitásaival való gazdálkodás teremti Meg, a lokálisan megvalósítható vízmegőrzési beavatkozások iránti gazdaságilag értelmezhető keresletet is, ami a mezőgazdasági diffúz terhelés csökkentésének hatékony eszköze. (NAK/Tasnádi Gabriella – forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felülvizsgálata (VGT2), www.vizeink.hu)

A Polgári Kisgazdák arra hívják fel a figyelmet, hogy a vízgazdálkodás jövőjének a tervezése széles társadalmi kört érint. Ezért, minden olyan szabályozás, ami a vízgazdálkodás jövőjét meghatározza, nem nélkülözheti a széleskörű társadalmi egyeztetést, mert ez nem kizárólag szakmai, hanem egyben társadalmi ügy is. (KPE)