76 éve történt: Balatonfüred megmenekült az értelmetlen pusztulástól

Fotó prabook.hu

Lajtos Árpád bölcsessége és lélekjelenléte megmentette Balatonfüredet az értelmetlen pusztulástól.

Lajtos Árpád, a Magyar Királyság Honvédségének vezérkari tisztje, Dajka Margit Kossuth-díjas színművésznő férje 35 esztendeje nincs már közöttünk.

  1. május 25-én,76 éves korában hunyt el.

Lajtos Árpád a Hadiakadémián harcászatot oktatott 1944-ben. Még ebben az esztendőben, a Lakatos-kormánytól hadosztály-vezérkari főnöki kinevezést kapott. Csatay Lajos honvédelmi miniszter tragikus öngyilkossága után, a német parancsot megtagadva, a rábízott Szent László Hadosztályt a további súlyos és fölösleges veszteségek elkerülése érdekében a tűzvonalból kivonta, és a Balaton térségében pihentette.

Balatonfüredet az előrenyomuló szovjet hadseregnek – saját elhatározásból, 1945. március 25-én – harc nélkül adta át. Ezzel a bátor lépésével megmentette a várost az értelmetlen pusztulástól. Lajtos Árpád felkészült és tájékozott honvédtiszt volt. Pontosan tudta, hogy már hat hete – 1945. február 4-ke és február 11-ke között – Jaltában, a nagyhatalmak mindent eldöntöttek. Minden további harc értelmetlen, csak további fölösleges emberi tragédiákat és rombolást okoz.

Lajtos Árpád katonacsaládban nőtt fel. A katonai akadémiai tanulmányai után a Budapesti Második Honvéd Gyalogezredben hadnagyként szolgált. 1935-től főhadnagy, majd 1936-tól vezérkari tiszti képzésben vett részt, és 1940-ben a Debreceni 17-ik Honvéd Gyalogezred vezérkari tisztje lett.

1941-ben kinevezték a 6. Hadtest vezérkari osztályvezetőjének.

1942-től a fronton harcolt, ahol a II. Magyar Hadsereg Hadműveleti Osztályán teljesített szolgálatot. Ott élte át a Doni-katasztrófát, majd a német főhadiszállásra került összekötő tiszti beosztásba.

A II. Hadsereg maradékainak hazatérése után a Vezérkari Főnökség Hadműveleti Osztályán dolgozott. 1943. július elsejétől a III. Magyar Hadsereg, majd az Ungvári 24. Gyaloghadosztály vezérkari főnöke volt. Katonai pályáját a Szent László Hadosztály élén, mint vezérkari őrnagy fejezte be.

Szovjet hadifogságba esett, majd onnan hazatérve a kiváló képességű honvédtiszt kérvényezte a honvéd-tisztikarba történő visszavételét. Ezt 1949-ben, kommunista-párti utasításra megakadályozták, majd koholt vádak alapján, „kémkedés” vádjával elítélték. A börtönből 1956 augusztusában szabadult.

Ablakmosásból és műszaki fordítói munkából élt. 1961-től az „állambiztonság” „biztatására” a doni II. Magyar Hadsereg tragédiáját feltáró emlékiratait írta meg.

Sára Sándor filmrendező 1982-ben megrázó és a társadalmat felbolygató interjút készített vele. Emlékiratainak 1989-es megjelenését már nem érte meg. (Forrás: Dr. Paál Sándor balatonfüredi helytörténeti kutatásai és közismert történelmi tények).

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák nagy szeretettel és tisztelettel őrzik Lajtos Árpád honvéd vezérőrnagy emlékét, és olvasásra javasolják mindenkinek az Ő visszaemlékezéseiből kiadott művet: Birodalmak árnyékában, Holnap Kiadó, Bp. 2000. Ez a mű tanulság arra, hogy minden időben érdemes becsületesen élni. 

(Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens, KPE – Balatonfüred)