600 millió forint támogatást igényelhetnek a magyar méhészek

A kép forrása. mezowebaruhaz.hu

A méhészeti tevékenység versenyképesebbé tétele, valamint a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében az agrártárca új támogatási konstrukciót dolgozott ki a méhészek számára. A méhészeti ágazatot sújtó szélsőséges időjárási körülmények és a piaci viszonyok hullámzása tette indokolttá egy új támogatási forma bevezetését. A támogatásra 2019-ben az Agrárminisztérium 600 millió forintot különített el, amely összesen közel 20 ezer méhész 1,2 millió méhcsaládjának jelenthet segítséget. Az Agrárminisztérium méhcsaládonként 500 forint összegű támogatást nyújt az arra jogosult méhészek számára.

Az aranynektár akácméz. – A kép forrása: groby.hu

A támogatási kérelem július 15. és augusztus 31. között lehet elektronikus úton benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapkitöltő felületen. Ebben a falugazdászok is segítséget nyújtanak. A kérelem a benyújtását követő naptól számított 10 napon belül – de legkésőbb augusztus 31-ig – az elektronikus felületen keresztül módosítható. Ilyen az esetben az utolsó kérelmet bírálja el a Kincstár. Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel – írta az Agrárminisztérium Honlapja:

A kép forrása: mezgyogyasz.hu

Új, 600 millió forintos méhészeti támogatás érkezik az ágazatba idén

A méhészeti támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely

  1. a) a mezőgazdasági, agrár-vidék-fejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 1. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
  2. b) a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
  3. c) a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz;
  4. d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
  5. da) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,
  6. db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és
  7. dc) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek; valamint
  8. e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a c) és d) pontban foglaltakról, valamint arról, hogy a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szól. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben. (Forrás: magro.hu)