Egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A kép forrása: agrarszektor.hu

Ezen címmel jelent meg  július 14-én az agrárminiszter rendelete, mely több ágazatot érint. Ezekben egész aprólékos szabályok is találhatóak hosszas részletezéssel ,melyek ismertetése meghaladja lehetőségeimet, ezért elolvasásra ajánlom a 25/2021. AM rendeletet az érintetteknek!

Az étkezési tojást termelő  tyúkállomány és a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeit az állatorvosi igazolás és a szükséges dokumentumok alapján állapítják meg.

A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A tenyészbika  tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló rendelet pontosítása kimondja, hogy csak a már hibátlanul bejelentett adatok alapozhatják meg a támogatást.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján  a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szablyairól szóló 57/2019. AM rendelet  valóban olyan aprólékos, részletes előírásokat tartalmaz, melyeket minden méhekkel foglalkozó termelőnek teljes egészében el kell sajátítania, éppen az  ő érdekükben nem tartanám helyesnek egyes pontok kiemelését.

Látszik, hogy a kormányzat milyen fontosnak tartja  – sok szempont miatt – ezt az ágazatot, és minden eszközzel segíteni kívánja az abban dolgozókat.

A Polgári Kisgazdák örömmel látják, hogy a törvényeken, kormányrendeleteken kívül az ágazat közvetlen irányítását végző miniszter részéről is kellő odafigyelést tapasztalhatunk!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő