2050-ig az Európai Bizottság klíma-semlegessé kívánja tenni Európa gazdaságát

A kép forrása: alternativenergia.hu

Az Európai Klíma-stratégia bemutatja, hogyan tölthet be Európa vezető szerepet a klíma-semlegesség terén. A célkitűzés sikere érdekében a megvalósítható technológiai megoldásokba való befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, az iparpolitika, a pénzügyi rendszerek és a kutatás összehangolásával eredményesek lesznek Európa klíma-stratégiai törekvései.

A kidolgozott stratégia, mely a jövőbeni klímasemlegesség biztosítását célzó intézkedéseket körvonalazza, csaknem az összes uniós szakpolitikai területet lefedi, és összhangban van a Párizsi Megállapodásban rögzített célkitűzéssel, miszerint a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését 2 Celsius-fok alatt kell tartani, illetve törekedni kell az 1,5 Celsius-fokos emelkedés elérésére. Miguel Arias Canete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős európai biztos a Stratégia bemutatásakor elmondta, hogy ez nem konkrét célokat rögzít. Azt célozza, hogy jövőképet adjon, és megszabja a jövőbeni cselekvés irányát, felvázolja az azzal kapcsolatos terveket, valamint hogy ösztönzést és lehetőséget biztosítson az érdekelt felek, a kutatók, a vállalkozók és a polgárok számára egyaránt, hogy új és innovatív iparágakat, vállalkozásokat és munkahelyeket hozzanak létre. A dokumentum feltérképezi, milyen lehetőségek vannak ezen a téren, és hogyan járulhat hozzá a gazdaság modernizálásához és az európaiak életminőségének javításához. A stratégia nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az átállás társadalmilag igazságos legyen. Növeli az uniós gazdaság és ipar versenyképességét a globális piacokon, gondoskodik a magas színvonalú munkahelyekről és a fenntartható növekedésről Európában, miközben más környezetvédelmi problémákkal, így például a levegőminőséggel és a biológiai sokféleség csökkenésével is foglalkozik. A szöveg szerint a klíma-semleges gazdaság megvalósítása a következő hét stratégiai területen igényel együttes fellépést: energiahatékonyság, megújuló energiaforrások használata, tiszta, biztonságos és összekapcsolt mobilitás, versenyképes ipar és körforgásos gazdaság, infrastruktúra, bio-gazdaság és természetes szénelnyelők, szén-dioxid-leválasztás és -tárolás a fennmaradó kibocsátások kezelése érdekében.

Mint közölték, ezt követően az Európai Bizottság felkéri az Európai Tanácsot, az Európai Parlamentet, a Régiók Európai Bizottságát és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy tanulmányozzák a stratégiát annak érdekében, hogy az EU állam- és kormányfői május 9-én, nagyszebeni csúcstalálkozójukon érdemben tárgyalhassanak Európa jövőjéről. (Forrás: Magyar Idők)