2021. április hónapban ismét benyújtható a Mezőgazdasági kisüzemek támogatás című pályázati felhívás!

Fotó agroforum.hu

A felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő.

Támogatást igénylők köre:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott mezőgazdasági kisüzemek támogatása vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Területi korlátozás:

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Forrás: fbq.hu