2018. március 21: Hortobágyi Cirill az új pannonhalmi főapát

Fotó szemlelek.blog.hu

Ferenc pápa elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án kinevezte az új pannonhalmi főapátot, akinek beiktatására 2018. március 21-én, Szent Benedek ünnepén került sor – közölte a Pannonhalmi Főapátság. Hortobágyi Cirill atya a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda. Az új főapát Nagytályán született 1959. február 22-én. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1977-ben, ugyanezen év augusztus 21-én öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát. A pannonhalmi Szent Márton-bazilikában tett ünnepélyes fogadalmat, 1985. augusztus 15-én szentelték pappá. 1991 óta főmonostori perjel, 1993-tól a főapát gazdasági helyettese. Ezen tisztségében a főapátság szociális, oktatási és kulturális intézményei felett a fenntartói jogokat, a főapátság vállalkozásai felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Kiemelt feladata volt a főapátság épület-állományának a rekonstrukciója során a munkálatok irányítása, amely az 1996-os millenniumi évfordulóra készült el. Cirill atya indította el az „Apátsági termékcsalád” programot, amely célul tűzte ki a régi receptúrák felkutatását, az arra alapozó termékfejlesztést és gyártást. Az elmúlt évek során a főapátság hosszú távú turisztikai és marketing kommunikációs tervének elkészítését, továbbá az erre alapozott beruházásokat irányította. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felkérésére tagja volt annak a Magyar Nemzeti Bizottságnak, amely elkészítette az ENSZ 1992. évi Környezet és Fejlődés Világkonferenciára a Nemzeti Beszámolót. Folyamatosan részt vállal abban a küldetésben, hogy a modern médiaeszközök és kommunikációs csatornák felhasználásával minél érthetőbben és minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé tegyék a főapátság ezeréves értékeit. (Forrás: SZEM lélek. blog.hu)

A beiktatási Szent Misén és az ezt követő ünnepségen a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) képviseletében Valiczkó Mihály, a KPE Országos Elnökségének a tagja, Győrasszonyfa polgármestere jelent meg. (KPE)