100 éves a Római Katolikus Plébánia-templom Balatonfüreden

A kép forrása: saját felvétel

A plébániatemplom alapításának századik évfordulóján ünnepi szentmisét mutatott be Márfi Gyula veszprémi érsek a balatonfüredi Krisztus Király Plébánia-templomban.

A római katolikus Krisztus Király Plébánia-templom Balatonfüreden. – A kép forrása: saját felvétel.

Az örömteli alkalomhoz kapcsolódva az érsek megáldotta a templom Szent Imre-kápolnáját, valamint annak tabernákulumát, továbbá Gyűrű Géza volt pápai prelátus, érseki helytartó atya nemrég elkészült síremlékét. A prédikációban Szent Márton püspökről, a felebaráti szeretet szentjéről is szó esett.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Szent Misét mutat be a balatonfüredi Krisztus Király Plébánia-templomban. – A kép forrása: balaton.vehir.hu

Dasek Viktor, Balatonfüred plébánosa – A kép forrása: veszpremiersekseg.hu

A vasárnapi evangéliumban a szegény asszony két fillérjéről szóló tanítás kapcsán Márfi Gyula érsek elmondta, nekünk is meg kell tanulnunk az adakozás lelkületét. – Mindig késznek kell lennünk rá, hogy adjunk, hogy valamit feláldozzunk abból, amit Istentől kaptunk.

Márfi Gyula veszprémi érsek – A kép forrása: magyarkurir.hu

Áldozatkésznek kell lennünk, mint a sareptai özvegy, a jeruzsálemi szegény asszony, vagy maga az Úr Jézus Krisztus – emelte ki az érsek, aki a koldus megsegítésére, adakozásra ugyancsak kész Szent Mártonról elmondta, nemcsak mint főpap és csodatevő áll előttünk, hanem mint a jótékonyság szentje, aki ma is a legnépszerűbb szentek közé tartozik. A szentmise celebrálásában közreműködött Nagy Károly apát kanonok plébános, Elmer Hernandez verbita diakónus, Dasek Viktor, a Krisztus Király-Plébánia-templom plébánosa, Németh József kisegítő lelkipásztor és Munkácsi János állandó diakónus, a százéves plébániatemplom egész várost érintő, ökumenikus ünnepén pedig Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária nyugalmazott református lelkipásztor és Riczinger József nyugalmazott evangélikus lelkész is felszólalt. A szentmise után a gyülekezet a balatonfüredi római katolikus temetőbe vonult, ahol két éve helyezték örök nyugalomra Gyűrű Géza pápai prelátust, nyugalmazott érseki helynököt, aki számos kinevezése mellett harminc évig volt plébánosa a balatonfüredi Krisztus Király Plébánia-templomnak. Márfi Gyula érsek Gyűrű Géza nemrég elkészült síremlékét a hívek körében áldotta meg. (Forrás: veol.hu)

Dr. Gyürü Géza pápai prelátus, Balatonfüred korábbi plébánosa. – A kép forrása: magyarkurir.hu

Petrőcz Lászlóné, Balatonfüred nyugalmazott református lelkésze – A kép forrása: aszar.hu

 A balatonfüredi Polgári Kisgazdák képviseletében jelen volt Dr. Paál Sándor, a Kisgazda Polgári Egyesület választókerületi megbízottja. (KPE) – A kép forrása: saját felvétel