ajánlott oldalak
fórum
-több
 

Jogharmonizáció a bűnügyi együttműködés területén

Létrehozva: 2017. május 18., 15:16
nyomtat küld

Csupán néhány nappal ezelőtt került elfogadásra és kihirdetésre „Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról” szóló törvény.
A jogszabály elfogadására egyrészről a terrorcselekmények és a terrorizmus finanszírozása elleni harc kapcsán, elsősorban Magyarország érdekében került sor, de az uniós előírások is ezt tartalmazzák.
Újból olyan törvénnyel találkozunk, mely „salátatörvényként” a nem szeretem kategóriába tartozik, de az átfogó szabályozás valóban megkövetelte, hogy egyidejűleg összesen 27 korábbi jogszabály módosítására, pontosításra, kiegészítésre kerüljön sor.
Ezek közül van, ahol csupán néhány sort érint az új jogszabály, van ahol olyan terjedelmű – például a büntetőjog és a büntető eljárási jog területén – hogy szinte önálló törvénynek is beillene.
Az érintett jogszabályokra figyelemmel úgynevezett sarkalatos törvény megalkotására került sor, tehát annak elfogadására minősített többséggel került sor.
Bármennyire is nem szeretik a jogalkalmazók az egyidejűleg több törvényt módosító új jogszabályt, viszont elvitathatatlan tény, hogy ez nagyon alapos jogszabályalkotói munkát igényel, és előnye, hogy az összes érintett területet átfogja.
A részletes ismertetés helyett csupán felsorolom a kisebb-nagyobb mértékben módosuló törvényeket:

 • A közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény,
 • A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény,
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
 • A légiközlekedésről szóló 1995. évi XLVII. törvény,
 • A nemzetbiztonsági szolgálatról szóló 1995. évi CXXV. törvény,
 • A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény,
 • Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény,
 • A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1996. évi CLIX. törvény,
 • A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
 • A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény,
 • A bűnüldöző szervek nemzetközi elismeréséről szóló 2002. évi LIV. törvény,
 • A haditechnikai termékek gyártásáról és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény,
 • A személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény,
 • A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EV. európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény,
 • A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,
 • A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XCVII. törvény,
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény,
 • Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény,
 • A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCIX. törvény,
 • Az egyes fizetési szolgáltatásokról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény,
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,
 • A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény,
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény,
 • Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezség fenntartás visszavonása.
A Polgári Kisgazdák most is, mint minden esetben az ország és a lakosság érdekében támogatnak minden olyan intézkedést, mely a terrorcselekmények és a terrorizmus megfékezésére, visszaszorítására irányul, ezért reméljük, hogy a mostani átfogó szabályozás mindezeket hatékonyan elősegíti.
Dr. Bakos Zoltán

 
események
-több
Tartsa a kurzort egy dátum fölé az aznapi programok- ért. Kattintson egy napra a részletekért.
Jelenleg nincs erre a napra vonatkozó információ
 
 
Bejelentés
HírekKisgazdák a parlamentbenSzervezeti hírek, választókerületi hírekBelföld, KülföldKörnyezetvédelemMezőgazdaság, vidék
PublicisztikaFórumÖnök írták
FotókVideókDokumentumokHanganyagok
KPE ElnökségeMegyei elnökökOrszággyűlési képviselőinkPolgármestereinkÖnkormányzati képviselőinkKisgazda Történelem